Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34980
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Rakštytė, Monika
Supervisor: Ragaišienė, Irena
Title: Narrative identity in Sue Monk Kidd’s „The secret life of bees“: the representation in the original and its translation into Lithuanian
Other Title: Naratyvinis tapatumas Sue Monk Kidd romane „Paslaptingas bičių gyvenimas“: originalo ir vertimo į lietuvių kalbą analizė
Extent: 85 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
Keywords: Narrative identity;Register;Translation strategies;Naratyvinė tapatybė;Registras;Vertimo strategijos
Abstract: This MA thesis analyses the representation of narrative identity in Sue Monk Kidd’s (1948) The Secret Life of Bees (2002) and its translation into the Lithuanian language Paslaptingas bičių gyvenimas (2008) by Renata Endzelytė. Narrative identity in the novel is expressed using various elements of style, such as point of view, tone, alliteration, which can be difficult to translate into the target language because of language differences. This paper presents the historical background about the racial issues in the 1960s in the United States of America as well as introduces the major concepts about identity and narrative identity, discussing elements of style such as point of view, alliteration, repetition, tone. Following Mona Baker (1992), Maureen Whitebrook (2011), and Valerie Smith’s (1987) ideas about identity and narrative identity, this MA thesis pays a special attention to the analysis of the narrative identity representation in the original and the translation. The study looks into problems that arise while translating register and mode, examining how the differences in the source and target language can affect the representation of narrative identity in the translation. Elements of storytelling are closely related to narrative identity of African-American characters in the novel. Such stylistic elements of storytelling, as repetition and alliteration, have remnants to African narratives. The present MA thesis introduces Harold Courlander (1976) and Sonja L. Lanehart’s (2001) ideas about storytelling and its relation to African heritage. David Heathfield (2011) and Deborah Tannen’s (2007) ideas about stylistic features such as repetition and alliteration are presented. This thesis examines the ways those stylistic elements are used in the source text and compares its representation in the target language. The results of the analysis reveal that register of the speech used by an African-American character in the source text is more formal than in the translation, which indicates that representation of the same character in the original and the translation differs. Basil Hatim and Ian Mason’s (1997) ideas register are presented. The analysis shows that Renata Endzelytė choses to neutralize the informal register and translates it into a formal register in Lithuanian. The analysis of mode reveals that the translator chooses different ways to create the same effect as in the source text while translating a representation of a letter in the book. Analysis of the orally told story translation reveals that the translator aims to retain such stylistic elements as repetition and alliteration in the translation.
Šiame baigiamajame magistro darbe analizuojamas naratyvinis tapatumas Sue Monk Kidd (1948) romane Paslaptingas bičių gyvenimas (2002). Romanas lietuvių kalba publikuotas 2008 metais. Romane vaizduojamas baltosios pasakotojos is Afroamerikiečių naratyvinis tapatumas, kuris yra atsiskleidžiamas per bažnyčios ritualus, „Kančių Dievo Motinos“ garbinimą, aliteraciją ir tam tikrų elementų pakartojimą pasakojime, kurie vertėjams gali sukelti sunkumų. Diplominiame darbe pristatomas istorinis kontekstas, susijęs su rasės problemomis Jungtinėse Amerikos Valstijose 1960-ųjų laikotarpiu. Šis darbas naudojasi Mona Baker (2006), Maureen Whitebrook (2011), Richard Jenkins (1987) ir Valerie Smith (1987) darbais apie tapatybę ir naratyvinę tapatybę. Šis baigiamasis magistro darbas analizuoja naratyvę tapatybę originale ir vertime į lietuvių kalbą, koncentruojasi į registro analizę, pasakojamuosius elementus ir pasakotojo kalbą bei lygina naratyvinės tapatybės vaizdavimą originale ir vertime. Darbe pristatoma Basil Hatim and Ian Mason (1997) teorija apie registrą. Tam, kad būtų galima išsamiau aptarti ir palyginti naratyvinę tapatybę originaliame ir vertime į lietuvių kalbą, darbas remiasi Mona Baker (1992) ir Lawrence Venuti (2002) vertimo strategijomis, kurios padeda aptarti sunkumus, kurie gali iškilti verčiant tekstą į lietuvių kalbą. Istorijų pasakojimai yra glaudžiai susiję su Afroamerikiečių tapatybe, todėl darbe yra aptariami tokie stiliaus elementai kaip pakartojimas ir aliteracija, kurie taip pat yra ryškūs ir Afrikiečių naratyvuose. Šis darbas pristato Harold Courlander (1976), Sonja L. Lanehart (2001) mintis apie istorija pasakojimą ir Afrikiečių paveldą Afroamerikiečių bendruomenėje. Šis darbas remiasi David Heathfield (2011) ir Deborah Tannen (2007) teoriniais šaltiniais apie pasikartojimą ir aliteraciją tekste. Šio baigiamojo magistro darbo rezultatai atskleidė, kad Afroamerikiečių kalboje naudojamas registras yra mažiau formalus nei vertime į lietuvių kalbą. Rašytine forma pateikto pasakotojos laiško analizė atskleidė, kad vertime į lietuvių kalbą registras ir vizualus pateikimas atspindi originalą. „Kančių Dievo Motinos“ pasakojime verteja stengiasi išsaugoti pasakojimo autentiškumą vertime įtraukiant pakartojimą ir aliteraciją. Tekste verstame į lietuvių kalbą Afroamerikietės veikėjos naratyvinė tapatybė nebuvo atskleista taip kaip originaliame tekste, tačiau Afroamerikiečių, kaip socialinės grupės, naratyvinė tapatybė lietuvių kalboje atspindi naratyvinės tapatybės vaizdavimą originale. Baltosios pasakotojos naratyvinė tapatybė vertime į lietuvių kalbą yra atskleidžiama naudojant vertimo strategijas, padedančias pasiekti tokį patę efektą kaip ir originaliame tekste.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34980
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34980
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
monika_rakstyte_md.pdf924.96 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

308
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

36
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.