Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34974
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinės antropologijos centraslt_LT
dc.contributor.advisorde Munck, Victor-
dc.contributor.authorArdashelia, Liziko-
dc.date.accessioned2017-06-15T14:09:51Z-
dc.date.available2017-06-15T14:09:51Z-
dc.date.issued2017-06-02-
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34974-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34974-
dc.description.abstractGeorgian life and culture have attracted as much attention as the Georgian feast, or “supra”. It is an everyday ritual, which is characterised by broader social context and serves as a model of relations in society and representation of gender roles and Georgian identity. The problem of the study is formed in question: Which gender difficulties and stereotypes have Georgians which can be seen through feast? It also seeks the nature of Georgian feast, its symbolic meaning and shows Georgian identities. The purpose of the research is to reveal the gendered nature thought feast, its difficulties, stereotypes, and symbolic meaning. Anthropological methods which were used: theoretical literature overview, participation as researcher, taking notes, the focus group of students, questionnaires and semi-structured interviews as well as informal conversations with village inhabitants in Georgia. In the first part of the work the picture of Georgian feast in anthropological perspective was performed. There were described accomplished researchers of culture anthropology and view of the origin of the feast, its representation of national Georgian identity and personal networks. Also, there were described the main components of the feast such as Tamada role and toasts. In the second part, there is a brief description of rising theories of gender differences and stereotypes in gender anthropology. Additionally, there were described Georgian gender beliefs and gender differentiation. In the research field part, there is an analysis of focus group and interviews with village inhabitants. Furthermore, there is described the woman and man role in feast and showing the differences between village and city, which are represented by the focus group in order to compare gender perspective between young and old generations. In the conclusion of the study, during the research, it is emphasised the meaning of feast, the gender difficulties, and stereotypes which exist in contemporary Georgian society.en_US
dc.description.abstractGruzijos gyvenimas ir kultūra sulaukia tiek pat daug dėmesio kaip ir Gruzijos vaišės, dar kitaip vadinamos „supra“. Vaišės yra kiekvienos dienos ritualas, kuris charakterizuojamas pagal platesnį socialinį kontekstą ir pateikiamas kaip vienas iš visuomenės santykių modelių Gruzijoje. Šis fenomenas reprezentuoja gruzinų lyčių vaidmenis ir identitetą. Tyrimo problema yra išreikšta tokiu klausimu: kokie yra lyčių skirtumai ir stereotipai, matomi per Gruzijos stalo tradicijas? Tai drauge atskleidžia Gruzijos stalo tradicijų esmę, jų simbolinę reikšmę ir parodo Gruzijos identitetą. Tyrimo tikslas – atskleisti lyčių skirtumus per Gruzijos vaišes, stalo tradicijas, lyčių patiriamus sunkumus, stereotipus ir simbolinę prasmę. Antropologiniai metodai, kurie buvo taikomi: literatūros teorinė apžvalga ir analizė, dalyvaujantis stebėjimas, užrašai, pusiau struktūruoti interviu, klausimynai, „focus“ grupės ir neformalūs pokalbiai su žmonėmis iš kaimo. Pirmojoje darbo dalyje pateikiamas Gruzijos vaišių, stalo tradicijų paveikslas iš antropologinės perspektyvos ir atlikti antropologiniai tyrimai. Taip pat aprašoma istorija apie Gruzijos stalo tradicijas, įtaka nacionaliniam identitetui ir asmeninių ryšių reikšmė. Be to, šioje dalyje apibūdinami pagrindiniai Gruzijos stalo tradicijų komponentai „tamada“ ir tostai bei jų reikšmė. Antrojoje darbo dalyje trumpai apibūdinamos kylančios lyčių skirtumų teorijos ir stereotipai lyčių antropologijoje. Šioje dalyje taip pat apibūdinami Gruzijos lyčių tikėjimai ir lyčių diferencijavimas. Tyrimo analizės dalyje analizuojamos „focus“ grupės ir interviu, imti iš kaimo gyventojų. Taip pat aprašomi moterų ir vyrų vaidmenys Gruzijos stalo tradicijose ir parodomi jų skirtumai tarp miesto ir kaimo gyventojų šių stalo tradicijų kontekste. Šiuos skirtumus atskleidžia „focus“ grupės su jaunosios ir senosios kartos žmonėmis, siekiant parodyti lyčių perspektyvą. Tyrimo išvadose atskleidžiama Gruzijos vaišių, stalo tradicijų reikšmė, lyčių skirtumai ir sunkumai, su kuriais jos susiduria, bei susiformavę stereotipai šiuolaikinėje Gruzijos visuomenėje.lt_LT
dc.format.extent54 p.-
dc.language.isoenen_US
dc.rightsSutarties data 2017-05-29, nr. 34974, prieinamas tik VDU intranete iki 2022-06-20lt_LT
dc.subjectFeasten_US
dc.subjectSupraen_US
dc.subjectGender rolesen_US
dc.subjectStereotypesen_US
dc.subjectCulture anthropologyen_US
dc.subjectGruzijos stalo tradicijoslt_LT
dc.subjectLyčių vaidmenyslt_LT
dc.subjectStereotipailt_LT
dc.subjectKultūrinė antropologijalt_LT
dc.subject.otherMedicina / Medicine (M001)-
dc.titleWoman and man differences and stereotypes through Georgian feasten_US
dc.title.alternativeMoterų ir vyrų skirtumai bei stereotipai lyginant juos pagal Gruzijos stalo tradicijaslt_LT
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptSociologijos katedra-
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
liziko_ardashelia_md.pdf671.59 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

322
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.