Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34972
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetaslt_LT
dc.contributor.advisorGrigienė, Jurgita-
dc.contributor.authorSokolovaitė, Brigita-
dc.date.accessioned2017-06-15T13:09:18Z-
dc.date.available2017-06-15T13:09:18Z-
dc.date.issued2017-06-02-
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34972-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34972-
dc.description.abstractEuropos Sąjungoje lygiagretus importas yra susijęs su viena esminių Europos Sąjungos laisvių – laisvu prekių judėjimu. Laisvas prekių judėjimo principas yra pats svarbiausias elementas, kuriuo iki šiol buvo remiamasi, kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos vidaus rinką. Lygiagrečios prekybos esmė Europos Sąjungoje yra prekiauti tokiais pačiais produkais, kokiais prekiauja jų gamintojų ar pradinių tiekėjų platinimo tinklai, tačiau prekyba vyksta ne pačiuose tikluose, o šalia jų. Magistro darbe tiriamas vaistų lygiagretus importas. Lygiagretus vaistų importas iš vienos valstybės narės, kur kainos yra mažesnės, į kitas valstybes nares, kur kainos yra didesnės, iš esmės leidžia šių vaistų pirkėjams pastarosiose valstybėse narėse turėti alternatyvų vaistų tiekimo šaltinį, o tai yra neabejotinai naudinga galutiniam šių vaistų vartotojui. Lygiagretūs importuotojai, vykdydami veiklą, negali pažeisti intelektinės nuosavybės - t. y. prekės ženklo - teisių. Tenka pripažinti, kad lygiagrečios prekybos santykis su prekės ženklo savininku nėra išsamiai reglamentuotas Europos Sąjungos teisės normomis ir įstatymais, todėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika yra vienas svarbiausių teisės šaltinių. Prekės ženklo savininkas, žymėdamas identiškus produktus skirtingais prekių ženklais atskirose valstybėse narėse, prisideda prie valstybių narių rinkų padalijimo. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo manymu perpakuoti arba keisti prekės ženklą yra objektyviai būtina tais atvejais, kai lygiagretus importuotojas negali teikti produktų į importo valstybės rinką originaliose pakuotėse, nes valstybių nacionalinės taisyklės, reguliuojančios prekės ženklus, neleidžia prekiauti produktais originaliose pakuotėse. Magistro darbu siekiama atskleisti, kada lygiagrečiam importuotojui susidaro būtinybė keisti prekės ženklą. Darbe tiriama Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinė specifika ir nustatyta, kad valstybės narės turi skirtingas teisės normas, reguliuojančias produktų, apsaugotų intelektinės nuosavybės teisėmis, įvedimą į rinką. Pateikiami atvejai, kai dėl susidariusios objektyviosios būtinybės lygiagretus importuotojas yra priverstas pakeisti prekės ženklą, nes kitaip negalėtų patekti į priimančios valstybės rinką. Atskleista, kad būtinybė pakeisti prekės ženklą, gali susidaryti dėl valstybių rinkų apribojimo, dėl vartotojų priešiškumo, dėl vartotojų klaidinimo pavojaus. Taipogi darbas atskleidžia lygiagretaus importuotojo teisių ribojimus, norint pakeisti prekės ženklą.lt_LT
dc.description.abstractThe parallel import of medical devices is becoming a significant phenomenon in the global economy. In the European Union the parallel import is linked to one of the fundamental freedoms of the European Union - the free movement of goods. The free movement of goods is the most important element, which so far has been the basis for creation and development of the European Union's internal market. The essence of the parallel trade in the European Union is to trade the same products that are in the market of distribution networks of their manufacturers or primary suppliers, while the trade is taking place not in the same networks but next to them. The parallel export of drugs from one Member State where the prices are low to other Member States where the prices are higher basically allows the buyers of such drugs to have an alternative source of supply in the latter Member States, which certainly brings some benefits to the final consumer of such drugs. One of the measures that justify the restrictions on parallel trade is the protection of intellectual property - the trademark protection. It has to be admitted that the relationship of the parallel trade with the trademark owner has not been fully regulated by the European Union legislation and the law, therefore the practice of the Court of Justice of the European Union is one of the most important sources of law. And when trademark owner implementing his own right ,marks the products with different trademarks in different Member States and thus, contribute to the market restriction of the European Union Member States. According to the Court of Justice of the European Union, it is objectively necessary to repackage or otherwise change the brand in cases where the parallel importer cannot provide the products to the market of the importing country in their original packages because the national rules governing trademarks differ. The aim of the Master thesis is to reveal when the parallel importer has the need to rebrand a trademark. It analyzes the rights of the trademark owner addressing disputes with the parallel importer. In addressing the legal issue the thesis present and thoroughly analyzes the decisions of the Court of Justice of European Union regarding product repackaging and change of the brand. The thesis provides the analysis of the national characteristics of the European Union Member States. It has been found out that the Member States have different legal rules on market access for the products protected by intellectual property rights. Master thesis focuses on specific cases of change of the brand. It describes the legislation regulating the doctrine on the trademark owner's rights. Further, it analyzes in detail the decisions of the German Supreme Court and the decisions of the England and Wales High Court and Court of Appeal. It distinguishes the circumstances for the need to change the trademark. Establishes the cases when and why the objective necessity to change the brand results. Revealed that parallel importer may change the trademark when the goods marked by the original manufacturer's trademark cannot enter into the market of the importing country for the risk of consumers being misled when, for example, the import country has a similar trademark of another manufacturer. Also the parallel importer may change the original trademark because when marking the products by different brand the owner of the trademark has contributed to the limitations of the markets of Member States. The parallel importer may change the original trademark because of the consumers’ hostility to the original trademark. It also discloses when the parallel importer may seek to change the trademark to gain commercial advantage. It should be noted that there may be cases where the parallel importer changes the trademark in order to take advantage of the trademark advertising already existing in the import state, and in this way guarantee a successfully enter to the market.en_US
dc.format.extent43 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2017-05-23, nr. 34972, prieinamas tik VDU intranete iki 2022-06-20lt_LT
dc.subjectLygiagretus importaslt_LT
dc.subjectPrekės ženklaslt_LT
dc.subjectPrekės ženklo keitimaslt_LT
dc.subjectLaisvas prekių judėjimaslt_LT
dc.subjectParallel importen_US
dc.subjectTrademarken_US
dc.subjectRebrand trademarken_US
dc.subjectFree movement of goodsen_US
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titleAr lygiagretus importuotojas gali keisti prekės ženklą?lt_LT
dc.title.alternativeDoes the parallel importer has the right to rebrand the trademark?en_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptPrivatinės teisės katedra-
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)
Files in This Item:
brigita_sokolovaite_md.pdf853.83 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

101
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

20
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.