Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34960
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Zažeckytė, Monika
Supervisor: Bičiūnaitė-Svobonienė, Vilija
Title: Tarpasmeninės reklamos komunikacijos priemonės psichografiniams segmentams
Other Title: Interpersonal advertising communication tools for psychographic segments
Extent: 79 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Psichografinis segmentavimas;Tarpasmeninė komunikacija;Komunikacijos priemonės;Komunikacijos procesas;Psychographic segmentation;Interpersonal communication;Advertising communication;Communication process
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - sukurti tarpasmeninės reklamos komunikacijos priemonių psichografiniams segmentams modelį. Teorinėje darbo dalyje analizuojami mokslinės literatūros šaltiniai, nagrinėjantys psichografinio segmentavimo sampratos ypatumus bei tarpasmeninės reklamos komunikacijos priemonių klasifikaciją ir sudedamąsias dalis. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami dviejų etapų tyrimo rezultatai: remiantis interviu tyrimo rezultatais nustatyta į kokius psichografinius segmentus skirstomi analizuojamos įmonės vartotojai bei kokiais bruožais jie pasižymi, apklausos tyrimo rezultatų analizės metu nustatyta, kokias tarpasmeninės reklamos komunikacijos priemones naudoja įmonė skirtingiems vartotojų segmentams pasiekti bei įvertinamas jų panaudojimo veiksmingumas. Projektinėje darbo dalyje nustatomos restorano „IETI“ komunikacijos probleminės sritys bei pateikiamas tarpasmeninės reklamos komunikacijos priemonių psichografiniams segmentams modelis, kuriuo remiantis pateiktas praktiškas išskirtų probleminių sričių sprendimas.
The aim of this paper is to provide an interpersonal advertising communication tools model for psychographical segments. The first chapter of this paper focuses on theoretical analysis of scientific literature which explores the concept of psychographic segmentation characteristics, classification and components of interpersonal advertising communication instruments. In the second, analytical part of this diploma paper, a two stage research was made. In the first part an interview was completed and company‘s segmentation of its customers on the basis of psychographic features was revealed. On the second part, consumer survey‘s results was used to reveal what interpersonal advertising communication tools company uses to reach different customer psychographic segments and evaluate their effectiveness. In the third, project part of this diploma paper, an interpersonal advertising communication tools model for psychographical segments was created. The problematic areas of restaurant "IETI" communication were identified, analyzed and solutions based on implepentation of the model were made.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34960
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34960
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
monika_zazeckyte_md.pdf2.88 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.