Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34957
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šeduikytė, Akvilė
Supervisor: Leonavičius, Vylius
Title: Mediciniškai nepaaiškinami psichosomatinės kilmės negalavimai: psichinės sveikatos priežiūros specialistų patirtys
Other Title: Medically unexplained psychosomatic symptoms: experience of mental health specialists
Extent: 54 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Mediciniškai nepaaiškinami simptomai / negalavimai;Psichinės sveikatos priežiūros specialistai;Psichosomatika;Medically unexplained symptoms;Mental health professionals / specialists;Psychosomatic
Abstract: Darbo problema – klausimas, kaip skirtingų sričių psichinės sveikatos priežiūros specialistai (PSPS) aiškina mediciniškai nepaaiškinamus negalavimus (MNN), kaip priima MNN pacientus ir su kokiomis kliūtimis ar sunkumais susiduria PSPS, norėdami išspręsti MNN pacientų sveikatos problemas. Taip pat vienas esminių klausimų yra tai, kokie gydytojo ir paciento santykiai vyrauja MMN kontekste. Tyrimo objektas – psichinės sveikatos priežiūros specialisto (PSPS) elgsena su MNN patiriančiais pacientais. Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kaip psichinės sveikatos priežiūros specialistas (PSPS) elgiasi su MNN patiriančiais pacientais. Darbe atliktas kokybinis tyrimas, imtas pusiau struktūruotas interviu. Darbe aptariamas biomedicinos sveikatos modelis ir jo kritika, MNN paciento ir gydytojo santykis, simptomų ir diagnozės reikšmė biomedicinos sveikatos modelio sistemoje. Darbe yra tiriamas psichinės sveikatos specialistų požiūris į pacientą, sveikatą, MNN gydymą, taip pat tiriamos psichinės sveikatos specialistų patirtys, susiduriant su mediciniškai nepaaiškinamus negalavimus patiriančiais pacientais (klientais). Tyrimas parodė, kad skirtingo tipo psichinės sveikatos specialistų patirtys ir požiūris į MNN, pacientą ir MNN gydymą bei santykį su MNN pacientu skiriasi. Imtas pusiau struktūruotas interviu. Taikytos racionalaus pasirinkimo ir vaidmenų teorijos, aiškinančios psichinės sveikatos specialistų elgseną su MNN pacientais, sprendžiant MNN paciento sveikatos problemas.
Research problem is the question how different types of mental health professionals explain MUS, how they treat MUS patients, also what problems arise in helping patients and treating MUS. Also one of the main questions in this work is this: what is the relationship between MUS patient and mental health doctor? The research subject is the behavior of mental health specialists with MUS patients. The purpose of work is to analyze how mental health specialists behave with MUS patients. In this work the qualitative research is performed, 11 semi-structured interviews were taken. In this work a critic of a biomedicine model, also a patient-doctor relationship and a value of diagnoses in a biomedicine health model are discussed. The research of mental health care specialists experience showed that different types of mental health care specialists have different view about MUS, patient, body and treatment. In this work there were used rational choice theory and roles theory which both explained the behavior of mental health specialists in helping MUS patients.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34957
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34957
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

390
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

636
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.