Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34955
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Girckutė, Justina
Supervisor: Baltrušaitytė, Giedrė
Title: Jaunimo požiūris į šiuolaikines komunikacijos technologijas
Other Title: The youthʼs outlook on contemporary communication technologies
Extent: 67 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Jaunimas;Šiuolaikinės komunikacijos technologijos;Priklausomybė;Youth;Contemporary communication technologies;Dependence
Abstract: Šiais laikais sunku įsivaizduoti kasdienį gyvenimą be dažniausiai naudojamų tokių šiuolaikinių komunikacinių technologijų kaip kompiuteris, internetas ar mobilusis telefonas. Šios komunikacijos priemonės tapo gyvenimo rutina, ypač tarp jaunimo. Pagrindinis darbo tikslas – ištirti jaunimo požiūrį į šiuolaikines komunikacijos technologijas. Siekiant įvertinti jaunimo požiūrį į šiuolaikines komunikacijos technologijas buvo atlikta anketinė apklausa. Tyrimo tipas – pasirinktas kiekybinis tyrimas. Tyrimo išsikeltos hipotezės buvo patvirtintos: H1 – kuo jaunesnis asmuo, tuo daugiau laisvo laiko praleidžia naršydamas internete. H2 – kuo jaunesnis asmuo, tuo mažiau skiria pakankamai dėmesio duomenims apsaugoti internete, socialiniuose tinkluose. Atlikto tyrimo metu atsiskleidė, kad jaunimo požiūris į šiuolaikinių komunikacinių technologijų teikiamą informaciją internete kaip galimybė pasinaudoti reklamuojamais produktais ar paslaugomis yra vertinama grėsmingai, tačiau pusė apklaustųjų respondentų, nors ir vertino rizikingai, patys tuo yra pasinaudoję. Taip pat atsiskleidė, kad jaunesnio amžiaus ir mažesnį išsilavinimą turintys respondentai turi išsivysčiusį poreikį, galbūt ir priklausomybę nuo interneto, kompiuterio ir išmaniųjų telefonų. Trečdalis respondentų nesistengia apsaugoti savo profilio socialiniame tinkle, nors ir supranta to grėsmę. Taip pat respondentams dėl buvimo prie kompiuterio atsiranda kompleksinių sveikatos sutrikimų, kuriuos taip pat įvertina grėsmingai, tačiau laikas, praleidžiamas prie kompiuterio, nėra mažinamas ir išlieka vidutiniškai 4–6 valandos per dieną.
These days it has become difficult to imagine our daily life without the most used contemporary communication technologies, such as a computer, the Internet, or mobile phones. These means of communication have become routine, especially among youth. The main aim of the thesis is to research how the youth views these contemporary communication technologies. In order to evaluate the youthʼs outlook, a questionnaire survey has been conducted. Type of research is quantitative research. The hypotheses raised ahead of the research were confirmed: H1 – The younger the person, the more of their free time is spent surfing the web. H2 – The younger the person, the less attention they devote to data security online and in social networks. The research has shown that the youth views the information available online that is provided by contemporary communication technologies as threatening in terms of it being an opportunity to use the product that is being advertised. Yet, half of the respondents, albeit seeing it as a risk, have taken advantage of said opportunity. It has also been revealed that respondents of a younger age and a lower level of education have developed a need, or perhaps an addiction, towards the Internet, computers and smartphones. A third of the respondents make no effort to protect their profiles in social networks, though admitting they are aware of the threats. Respondents also develop complex health disorders after spending time at the computer and these are also perceived as threats, nonetheless the time spent in front of the computer is not reduced and the average remains at 4 to 6 hours per day.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34955
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34955
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
justina_girckute_md.pdf1.59 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

136
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.