Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34920
Type of publication: Daktaro disertacija / Doctoral dissertation
Field of Science: Edukologija / Educology
Author(s): Kasperiūnienė, Judita
Title: Universiteto dėstytojų ir jų studentų savireguliacinis mokymasis socialiniuose internetiniuose tinkluose
Other Title: University teachers and their students self-regulated learning in social networks
Extent: 160 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 30-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas
Keywords: Konstruktyvistinė grindžiamoji teorija;Savireguliacinis mokymasis;Socialiniai internetiniai tinklai;Constructivist grounded theory;Self-regulated learning;Social networks
ISBN: 978-609-467-269-9
Abstract: Disertacijoje nagrinėta, kaip vyksta universitetų dėstytojų ir jų studentų savireguliacinis mokymasis socialiniuose internetiniuose tinkluose. Mokymąsi skatinantis pasitikėjimu grįstas dėstytojo bei studento tarpusavio ryšys plėtojasi ne tik auditorijoje ar klasėje formaliai numatytu laiku, bet ir socialiniuose internetiniuose tinkluose. Universitetų dėstytojų savireguliacinį mokymąsi atskleidžia esminė grindžiamosios teorijos kategorija Kūryba tinkle. Įsitraukę į socialinių internetinių tinklų veiklas dėstytojai kuria bei kitiems populiarina mokslą bei studijas. Studentų savireguliacinį mokymąsi paaiškina esminė grindžiamosios teorijos kategorija Žinių konstravimas virtualioje erdvėje. Studentams socialiniai internetiniai tinklai yra įrankis palaikyti ryšį su grupės ar kurso draugais, sužinoti naujienas. Virtualiai susijungus dėstytojui bei jo studentams, konstruojamos įvairios informacijos ir žinių grandinės. Studentai neskiria, kokias žinias gavo formalių studijų metu, kokias – dalyvaudami tinklo veiklose. Socialiniai internetiniai tinklai dėstytojui ir studentui, turintiems skirtingas išankstines patirtis ir įvaldžiusiems mokėjimą mokytis, leidžia įsitraukti į žinių bei mokymosi kelio konstravimą. Turinys, viešinamas socialiniuose internetiniuose tinkluose, yra nuolat atnaujinamas visų virtualių dalyvių. Socialiniuose internetiniuose tinkluose aktyviai mokomasi individualiai ir grupėje, bendradarbiaujama, ugdomi komandinio darbo įgūdžiai. Dėstytojo, siekiančio panaudoti socialinius internetinius tinklus studijose uždavinys – ne tik pačiam viešinti akademinį turinį, bet ir bendradarbiaujant koordinuoti ir aktyvinti virtualių grupių veiklas. Įvaldžius socialinius internetinius tinklus ir aktyviai įsijungus į virtualias veiklas, keičiamos išankstinės nuostatos, atsiveriama, nugalima viešumo baimė ir akademiškai augama.
This research analyses how self-regulated learning (SRL) of university teachers and their students is processed in social networks. The position that SRL goes behind the walls of formal university teaching and learning and main academic actors (university teachers and their students) become learners is followed throughout all dissertation research. Creating in nets is a core category explaining university teachers’ SRL. Teachers engaged in network activities create and promote scholar and popular content. Knowledge constructing in virtual spaces is a core category explaining university students SRL. For students, social networks are means to keep in touch and collaborate with study friends and colleagues. Self-regulated students acquire academic knowledge by virtually surfing the net and don’t see the difference how they gain knowledge - sitting in class or from virtual friends and pairs. Virtually connected university teacher and students construct information and knowledge circuits. Networked texts are live and continuously restored by all social network members. Self-regulated learners develop active individual and group learning, collaboration and teamwork skills. Teachers who seek to apply social networks should not only to publicize academic content, but also cooperate and coordinate the common virtual text development with their students. More active participation in virtual academic activities helps open up and overcome the fear of publicity. This leads to professional development.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34920
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34920
Appears in Collections:2017 m. (SMF dak.)

Files in This Item:
judita_kasperiuniene_dd.pdf1.82 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

88
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

16
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.