Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34907
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Vasilionytė-Stašaitienė, Justė
Supervisor: Anglickienė, Laimutė
Title: Traditions consolidating the school community at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries
Other Title: Mokyklos bendruomenę konsoliduojančios tradicijos XX a. pabaigoje –XXI a. pradžioje
Extent: 36 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 30-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūrų studijų katedra
Keywords: School community;Students’ folklore;School-leavers’ celebrations;Mokyklos bendruomenė;Moksleivių folkloras;Abiturientų šventės
Abstract: According to the data of field research conducted by the author the school community and traditions that consolidate it at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century are being investigated. The thesis deals with methods of constructing school community’s solidarity. In addition, semantics and meaning of school symbols is analysed. Significant attention is paid to comparison of school celebrations in different historic periods. Moreover, the thesis analyses ways of developing patriotism and their importance in Lithuanian schools within the country and abroad. It also reveals that the school community is united by common aims, interests, internal sense of belonging and values. Symbols of a school such as an anthem, a coat of arms, a flag and a uniform perform a significant role. A teacher is the main mobilizer of the school community. Initiation and farewell celebrations should be treated as the most important ones as they are celebrated exclusively only by members of the school community. Some motifs of school-leavers’ celebrations have been taken from traditional family celebrations. Christmas could be distinguished out of calendar holidays because when celebrating it, a special sense of unity is experienced. Another important calendar holiday is Shrove Tuesday, which is becoming a celebration not only of the school but that of a town/village. Commemorating public holidays is especially important for development of students’ national identity. However, in Lithuanian schools abroad they have gained more significance as they consolidate not only the school but also the entire Lithuanian community.
Remiantis autorės atliktais lauko tyrimų duomenimis tiriama mokyklos bendruomenė ir ją konsoliduojančios tradicijos XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje. Disertacijoje aptariami mokyklos bendruomenės solidarumo konstravimo būdai, analizuojama mokyklinių simbolių semantika ir reikšmė. Didelis dėmesys skiriamas svarbiausių mokykloje švenčiamų švenčių lyginimui skirtingais istoriniais laikotarpiais. Disertacijoje taip pat analizuojami patriotiškumo puoselėjimo būdai ir jų svarba Lietuvos bei užsienio lietuvių mokyklose. Tyrimas atskleidžia, kad mokyklos bendruomenę vienija bendri tikslai, interesai, vidinis priklausomybės jausmas ir vertybės. Svarbų vaidmenį atlieka mokyklos simboliniai ženklai: himnas, herbas, vėliava, uniforma. Mokytojas yra pagrindinis mokyklos bendruomenės telkėjas. Svarbiausiomis šventėmis galima laikyti tik išimtinai mokyklos bendruomenės narių švenčiamas įvesdinimo ir palydėtuvių šventes. Kai kurie abiturientų švenčių motyvai perimti iš tradicinių šeimos švenčių. Iš kalendorinių švenčių išskirtinos Kalėdos, kurių metu išgyvenamas ypatingas bendrystės jausmas ir Užgavėnės, tampančios ne tik mokyklos, bet ir mažesnių miestelių / kaimų bendruomenės švente. Valstybinių švenčių minėjimas itin reikšmingas mokinių tautinės tapatybės formavimui, tačiau užsienio lietuvių mokyklose šios šventės įgauna dar didesnę reikšmę, kadangi jų metu konsoliduojama ne tik mokyklos, bet visa lietuvių bendruomenė.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34907
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34907
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
juste_vasilionyte-stasaitiene_ds.pdf360.7 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.