Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34895
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedralt_LT
dc.contributor.advisorPažėraitė, Aušra-
dc.contributor.authorVerpetinskaitė, Marija-
dc.date.accessioned2017-06-14T06:56:08Z-
dc.date.available2017-06-14T06:56:08Z-
dc.date.issued2017-05-22-
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34895-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34895-
dc.description.abstractBaigiamojo darbo tikslas - sudaryti greito vartojimo prekės ženklo įvaizdžio stiprinimo modelį, pasitelkiant pojūčių marketingą. Teorinėje darbo dalyje buvo išskiriama skirtingų autorių prekės ženklo įvaizdžio samprata, įvardijamos pagrindinės dalys sudarančio prekės ženklo įvaizdį. Taip pat, teorinėje analizėje apibūdinama pojūčio marketingo sąvoka, detalizuojama kiekvieno pojūčio įtaka prekės ženklo įvaizdžiui. Pabaigoje buvo sudaromas prekės ženklo įvaizdžio modelis. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje buvo aprašoma greito vartojimo rinka, bei prekės ženklų ir produktų „Milka“ ir „Vytautas“ rinkos analizė. Buvo pasirinkta atlikti prekės ženklų „Milka“ ir „Vytautas“ įvaizdžio situacijos analizę, ir kiekybinį tyrimą. Kiekybinio tyrimo metu buvo įvertinti analizuojamų prekės ženklų atributai, įvertinti atributų vidurkiai, atlikta koreliacinė atributų analizė. Projektinėje darbo dalyje pagal atliktą teorinę analizę ir kiekybinio tyrimo analizę, buvo išskirtos probleminės sritys. Atskirai įvardintų prekės ženklų įvaizdžio stiprinimo pojūčiais modelio pritaikymo galimybės. Remiantis sudarytu prekės ženklo įvaizdžio stiprinimo pojūčiais modeliu buvo siūlomi konkretūs sprendimo variantai prekės ženklo „Milka“ ir „Vytautas“ atveju. Pateikti konkretūs sprendimai ir pasiūlymai pagal gautus tyrimo rezultatus, jų įtaką ir reikšmingumą.lt_LT
dc.description.abstractThe aim of this paper work - to design a fast moving consumer brand model by using sense marketing application for strengthening the model image. The theoretical part covers the perspective of many different authors on the brand image conception, with the focus on the main features which make up the brand image. Furthermore, in the theoretical analysis sense marketing is defined and explained in detail how every sense impacts the brand image. In closing of this part is defined and the brand image model is established. Analytical part fast moving consumer market was described, as well as the market analysis for „Milka“ and „Vytautas“ brand was done. Furthermore a image situational analysis and empirical study for the brand mentioned before. During the empirical study the following parameters were evaluated: analysis of brand atributes, calculated the averages in the survey to assess the attributes, correlation attribute analysis was performed. In the project part of the paper work were made such solutions: by following the result from the theoretical analysis and empirical study problematic areas were identified. The streghtening opportunities of „Milka“ and Vytautas“ brand image by using a model based on senses. Recommendations were offered which were based on the results from the previous parts and what would be there impact and significants.en_US
dc.format.extent101 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2017-05-18, nr. 34895, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectPrekės ženklaslt_LT
dc.subjectPrekės ženklo įvaizdislt_LT
dc.subjectPojūčių marketingaslt_LT
dc.subjectPenki pojūčiailt_LT
dc.subjectGreito vartojimo prekėslt_LT
dc.subjectBranden_US
dc.subjectBrand imageen_US
dc.subjectSensory marketingen_US
dc.subjectFive sensesen_US
dc.subjectFast moving consumer goodsen_US
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleGreito vartojimo prekių ženklų įvaizdžio stiprinimas pojūčių marketingo priemonėmislt_LT
dc.title.alternativeStrengthening brand image of fast moving consumer goods by using sense marketing applicationen_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptVadybos katedra-
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

312
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

1,409
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.