Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34895
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Verpetinskaitė, Marija
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Greito vartojimo prekių ženklų įvaizdžio stiprinimas pojūčių marketingo priemonėmis
Other Title: Strengthening brand image of fast moving consumer goods by using sense marketing application
Extent: 101 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Prekės ženklas;Prekės ženklo įvaizdis;Pojūčių marketingas;Penki pojūčiai;Greito vartojimo prekės;Brand;Brand image;Sensory marketing;Five senses;Fast moving consumer goods
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - sudaryti greito vartojimo prekės ženklo įvaizdžio stiprinimo modelį, pasitelkiant pojūčių marketingą. Teorinėje darbo dalyje buvo išskiriama skirtingų autorių prekės ženklo įvaizdžio samprata, įvardijamos pagrindinės dalys sudarančio prekės ženklo įvaizdį. Taip pat, teorinėje analizėje apibūdinama pojūčio marketingo sąvoka, detalizuojama kiekvieno pojūčio įtaka prekės ženklo įvaizdžiui. Pabaigoje buvo sudaromas prekės ženklo įvaizdžio modelis. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje buvo aprašoma greito vartojimo rinka, bei prekės ženklų ir produktų „Milka“ ir „Vytautas“ rinkos analizė. Buvo pasirinkta atlikti prekės ženklų „Milka“ ir „Vytautas“ įvaizdžio situacijos analizę, ir kiekybinį tyrimą. Kiekybinio tyrimo metu buvo įvertinti analizuojamų prekės ženklų atributai, įvertinti atributų vidurkiai, atlikta koreliacinė atributų analizė. Projektinėje darbo dalyje pagal atliktą teorinę analizę ir kiekybinio tyrimo analizę, buvo išskirtos probleminės sritys. Atskirai įvardintų prekės ženklų įvaizdžio stiprinimo pojūčiais modelio pritaikymo galimybės. Remiantis sudarytu prekės ženklo įvaizdžio stiprinimo pojūčiais modeliu buvo siūlomi konkretūs sprendimo variantai prekės ženklo „Milka“ ir „Vytautas“ atveju. Pateikti konkretūs sprendimai ir pasiūlymai pagal gautus tyrimo rezultatus, jų įtaką ir reikšmingumą.
The aim of this paper work - to design a fast moving consumer brand model by using sense marketing application for strengthening the model image. The theoretical part covers the perspective of many different authors on the brand image conception, with the focus on the main features which make up the brand image. Furthermore, in the theoretical analysis sense marketing is defined and explained in detail how every sense impacts the brand image. In closing of this part is defined and the brand image model is established. Analytical part fast moving consumer market was described, as well as the market analysis for „Milka“ and „Vytautas“ brand was done. Furthermore a image situational analysis and empirical study for the brand mentioned before. During the empirical study the following parameters were evaluated: analysis of brand atributes, calculated the averages in the survey to assess the attributes, correlation attribute analysis was performed. In the project part of the paper work were made such solutions: by following the result from the theoretical analysis and empirical study problematic areas were identified. The streghtening opportunities of „Milka“ and Vytautas“ brand image by using a model based on senses. Recommendations were offered which were based on the results from the previous parts and what would be there impact and significants.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34895
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34895
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

287
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1,299
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.