Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34885
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Daukšaitė, Aurelija
Supervisor: Žindžiuvienė, Ingrida Eglė
Title: Istorinė trauma šiuolaikiniuose romanuose anglų ir lietuvių kalba
Other Title: Historical trauma in contemporary novels in English and Lithuanian
Extent: 48 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 26-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas
Keywords: Istorinė trauma;Traumos vaizdavimas;Traumos teorija;Historical trauma;Representation of trauma;Trauma Theory
Abstract: Disertacijos tikslas ― išanalizuoti trauminės patirties, susijusios su istoriniais įvykiais, tokiais kaip Antrasis pasaulinis karas, Holokaustas, tremtis po Antrojo pasaulinio karo ir Rugsėjo 11-oji, vaizdavimą šešiuose šiuolaikiniuose romanuose anglų ir lietuvių kalba, kuriuos būtent ir sieja istorinės traumos tematika: Tatianos de Rosnay „Sarah’s Key“ (2008), Sigito Parulskio „Tamsa ir partneriai“ (2012), Vlado Kalvaičio „Sustiprinto režimo barakas“ (2011), Richardo Flanagano „The Narrow Road to the Deep North“ (2015), Don DeLillo „Falling Man“ (2008) ir Amy Waldman „The Submission“ (2012). Naudojamas interpretacinis metodas ir aprašomoji analizė. Traumos teorija ir atminties studijos pasitelkiamos kaip teorinė ir metodologinė prieiga, kurią sudaro įvairios skirtingų mokslo sričių sąvokos ir idėjos. Kūrinių analizė atskleidė: Per individualias veikėjų patirtis romanai atspindi kolektyvines ar nacionalines traumas: jų vaizdavimas remiasi realaus fizinio ir psichologinio patirtos traumos poveikio imitavimu. Tiesioginė trauminė patirtis, vaizduojant fizinį ir psichologinį patirtos traumos poveikį, perteikiama Kalvaičio, Flanagano ir DeLillo romanuose. Netiesioginė trauma, imituojant psichologinį poveikį ir potrauminius simptomus, atskleidžiama de Rosnay, Parulskio ir Waldman romanuose. Romanų analizė neatskleidė pastovių tendencijų vaizduojant istorinę trauminę patirtį, nes tam pasitelkiamos priemonės gali labai skirtis vaizduojant net ir to paties tipo traumą ir tikriausiai priklauso nuo individualių autorių pasirinkimų. Visuose analizuotuose romanuose yra ryšys tarp trauminės patirties ir meno, nes jų veikėjai per meną ar kūrybą pri(si)mena trauminę patirtį ir bando ją įveikti.
The aim of the dissertation is to analyse representation of traumatic experience related to historical events of World War Two, the Holocaust, deportations after World War Two, and 9/11 in six selected 21st century novels written in English and Lithuanian. The novels are Tatiana de Rosnay’s Sarah’s Key (2008), Sigitas Parulskis’ Tamsa ir partneriai (2012), Vladas Kalvaitis’ Sustiprinto režimo barakas (2011), Richard Flanagan’s The Narrow Road to the Deep North (2015), Don DeLillo’s Falling Man (2008) and Amy Waldman’s The Submission (2012). The dissertation uses the interpretative method and descriptive analysis; it draws on Trauma Theory and memory studies as theoretical and methodological approaches that consist of various concepts developed by specialists in different fields of study. The analysis revealed the following: In order to represent collective or national traumas, the authors draw on individual experiences of characters and imitation of consequences on their bodies and minds. Direct trauma is represented by focusing on both physical and psychological effects in the novels by Kalvaitis, Flanagan and DeLillo. Secondary (indirect) trauma is revealed through psychological effects and post-traumatic symptoms in the novels by de Rosnay, Parulskis and Waldman. There are no universal tendencies of means of representation observed, since they may vary greatly depending on the type of witnessing that the writer intends to represent or even on his or her choice. A relationship between traumatic experience and art can be observed, since the characters remember or act out their traumatic experiences through various forms of art.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34885
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34885
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
aurelija_dauksaite_ds.pdf475.47 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

190
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

26
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.