Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34875
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Dzemedzionka, Marius
Supervisor: Mažeikis, Gintautas
Title: Walterio Benjamino įtaka Theodoro Adorno kultūros kritikai
Other Title: The influence of Walter Benjamin to the Theodoro Adorno culture criticism
Extent: 51 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Keywords: Aura;Reprodukcija;Walteris Benjaminas;Theodoras Adorno;Autentiškumas;Aura;Reproduction;Walter Benjamin;Theodoro Adorno;Authenticity
Abstract: Šis darbas skirtas Frankfurto mokyklos filosofų – Walterio Benjamino ir Theodoro Adorno susipinančios kūrybos analizei, o tiksliau, Walterio Benjamino įtakai, paveikusiai Theodoro Adorno kultūros kritiką. Walteris Benjaminas savo ese „Meno kurinys techninio jo reprodukuojamumo epochoje“ parodė auros [der Aura], tai yra meno kūrinio unikalumo nunykimą, kuris įvyko menui sąveikaujant su moderniomis technologijomis. Technika dėl reprodukcijos galimybės negrįžtamai paveikė visą buvusią, esamą ir tolimesnę meno raidą, sugebėdama iš tradicijos srities, pašalinti meno kūrinio unikalumą, tai yra jo auriškumą. Viena ryškiausių Benjamino išsakytų pozicijų, paveikusi jo mokinį ir kolegą – Theodoro Adorno, kalbant apie meno reprodukuojamumą, yra auros [der Aura] samprata, kur atitinkamai auros klausimo problematiką lydi ir kiti, ne mažiau svarbūs aspektai, tai yra reprodukcija, masės, percepcija, meno kūrinio vertės aptarimas. Theodoro Adorno darbe „Estetinė Teorija“ analizuojama šiuolaikinio – modernaus meno krizė, kurią filosofas parašė įkvėptas Benjamino reprodukuojamumo teorijos. Todėl šio darbo tikslas - aiškinti kaip Walterio Benjamino filosofijos idėjos buvo interpretuotos Theodoro Adorno „Estetinėje Teorijoje“
This work is dedicated to analize the intersecting creativity of Walter Benjamin and Theodoro Adorno, who were the philosophers of the Frankfurt School. And more specifically, this work is dedicated to analize the influence of Walter Benjamin, which affected Theodoro Adorno cultural criticism. Walter Benjamin in his essay - „The work of art in the age of mechanical reproduction“ showed the declane of uniqueness and aura [der Aura]. This declane of aura happened when art interacted with the modern technologies. The technique because of reproductive opportunities, irreversibly affected all past, present and the future development of the art, being able to remove the uniqueness of art from the tradition sphere, it is, its auratic presence. One of the most prominent of the positions expressed by Benjamin had affected Theodoro Adorno, who was his scholar and colleague. This position in terms of reproducibility, is the conception of aura [der Aura], where appropriate issue is accompanied by other, equally important aspects –that is reproduction, the masses, perception, the value of an art work. Theodoro Adorno‘s work „aesthetic Theory“ analizes the crisis of the contemporary – moder art. This work was written by the inspiration of the Benjamin‘s reproduction theory. Therefore, this objective of this work is to interpret how Walter Benjamin‘s philosophy ideas were interpreted in Theodoro Adorno‘s work „Aesthetic Theory“.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34875
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34875
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
marius_dzemedzionka_md.pdf689.34 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

274
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.