Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34862
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Sincevičiūtė, Rūta
Supervisor: Vaitkienė, Paulina
Title: MMP2 ir miR – 34a genų promotorių metilinimo ir raiškos tyrimai skirtingo piktybiškumo laipsnio CNS gliomose
Other Title: MMP2 and miR-34a promoter methylation and expression studies in different grades of CNS glioma
Extent: 53 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Gliomos;MMP2;miR - 34a;DNR metilinimas;Baltymų ir iRNR raiška;Glioma;DNA methylation;Protein and mRNA expression
Abstract: Gliomos išlieka dažniausiai nustatomu centrinės nervų sistemos (CNS) supiktybėjimu, koreliuojančiu su trumpa pacientų išgyvenimo trukme. DNR metilinimas laikomas vienu pagrindinių mechanizmų, reguliuojančių genų raišką, todėl tokios reguliacijos sutrikimai siejami su daugybe skirtingų navikų tipų, įskaitant ir gliomas. Taigi pagrindinis šio tyrimo tikslas buvo nustatyti DNR metilinimo ir raiškos pokyčius bei jų tarpusavio sąsajas skirtingo piktybiškumo laipsnio gliomose, įvertinant sąsajas su klinikiniais pacientų duomenimis. Tikslui pasiekti, tyrimo metu analizuoti MMP2 ir miR – 34a genų, patologijos atveju susijusių su mestastazių formavimo procesu, sutrikusia apoptozės reguliacija, metilinimo statusas bei raiškos pokyčiai iRNR ir baltymo lygmenyje. Tyrimo eigoje, naudojant metilinimui jautrią polimerazės grandininę reakciją (MS – PGR), analizuoti 192 skirtingo piktybiškumo laipsnio chirurgiškai pašalintų gliomų mėginiai. MMP2 atveju metilinimas nustatytas 64,6 proc., o miR – 34a – 32,5 proc., atvejų. Nustatytas reikšmingai ilgesnis pacientų su metilintu MMP2 geno promotoriumi išgyvenamumas (p 0,05). Tyrimu parodyta, kad DNR metilinimas galimai daro įtaką gliomagenezei ir koreliuoja su prastesnėmis klinikinėmis prognozėmis, o MMP2 galėtų būti naudojamas kaip prognostinis žymuo gliomų prognozės vertinimui, tačiau reikalingi detalesni tyrimai su didesnėmis pacientų imtimis.
Gliomas are the most frequent central nervous system malignancies that are associated with short survival rate. DNA methylation is thought to be one of the main mechanism controlling gene expression, thus disorders of this regulation are associated with many different types of tumors, including gliomas. Consequently the main aim of this study was to evaluate DNA methylation frequency, expression alterations, it’s interdependency in different grades of glioma and interface with clinical patient’s data. In order to reach the aim, MMP2 and miR – 34a genes that are related to metastasis formation and impaired regulation in apoptosis during the course of pathological process, methylation status and expression changes in iRNA and protein level were analysed. In this study, using methylation specific polymerase chain reaction (MS – PCR), 192 tissue samples of different grades of surgicaly rejected glioma were analysed. Data revealed that MMP2 gene was methylated in 64,6 % and miR – 34a in 32,5 %. cases. Study revealed statistically significant longer overall survival with methylated MMP2 gene promoter (p 0,05). This study revealed potentially DNA methylation effect on gliomagenesis and possible correlations with worse clinical outcomes, besides MMP2 could be used as a prognostic marker in glioma diagnosis, however futher analysis are required.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34862
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34862
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

242
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

1,576
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.