Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34859
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Rekevičiūtė, Renata
Supervisor: Ragažinskienė, Ona;Muraška, Audrius
Title: Kanadinės jakšūnės (Desmodium canadense (L.) DC.)
Other Title: O. Ragažinskienė ir prof. habil. dr. A. Maruška
Extent: 74 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Kanadinė;Jakšūnė;Veiklieji junginiai;Sėklos;Showy - tick;Trefoil;Active compounds;Seeds
Abstract: Darbo tikslas - atlikti kanadinės jakšūnės (Desmodium canadense (L). DC.) fenologinius stebėjimus ir tyrimus, įvertinti sėklų daigumą, paruošti vaistinę žaliavą bei nustatyti biologiškai veikliųjų junginių kaupimąsi antžeminės dalies žaliavoje. Kanadinė jakšūnė (Desmodium canadense (L).DC.) priklauso pupinių/ ankštinių šeimai. Atlikus tiriamąją analizę, nustatyta, jog kanadinės jakšūnės sėklos tiek laboratorinėmis sąlygomis, tiek lauko sąlygomis geriau dygo, kai joms buvo atlikta stratifikacija, laboratorinėmis sąlygomis stratifikuotų sėklų daigumas siekė 16 %, o nestratifikuotų - 5 %, lauko sąlygomis stratifikuotų sėklų daigumas siekė 5 %, o nestratifikuotos sėklos visai neišdygo. Taip pat nustatyta, jog kanadinėje jakšūnėje yra fenolinių junginių, flavonoidų, lakiųjų junginių, šis augalas pasižymi ir antioksidaciniu aktyvumu. Dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu nustatyta, jog lakiųjų junginių kanadinės jakšūnės organuose daugiausiai randama lapuose (131,28 x 10 5 s. v), toliau seka žiedai, tuomet stiebai ir galiausiai sėklos. Atlikus analizę matyti, jog didžiausia nustatytų ir identifikuotų lakiųjų junginių įvairovė yra žieduose. Augalo vegetacijos tarpsniuose daugiausiai lakiųjų junginių yra žydėjimo pabaigos tarpsnyje (96,21 x 10 5 s. v), o didžiausia šių junginių įvairovė nustatyta vienmečio augalo intensyvaus augimo tarpsnyje. Atlikus spektrofotometrinius tyrimus matyti, jog didžiausias fenolinių junginių (16,05 RE mg/g), flavonoidų kiekis bei antioksidacinis aktyvumas (13,8 RE mg/g) kanadinės jakšūnės organuose nustatytas daugiamečio augalo lapuose. Didžiausias fenolinių junginių kiekis kanadinės jakšūnės vegetacijos tarpsniuose nustatytas daugiamečio augalo butonizacijos (30,55 RE mg/g) ir žydėjimo pradžios tarpsnyje (30,25 RE mg/g), didžiausias flavonoidų kiekis nustatytas žydėjimo pradžios fazėje, o didžiausias antioksidacinis aktyvumas nustatytas augalo butonizacijos tarpsnyje (27,29 RE mg/g), tačiau labai panašus kiekis yra ir daugiamečio augalo žydėjimo pradžios tarpsnyje (27,25 RE mg/g). Atlikus efektyviąją skysčių chromatografiją nustatyta, jog kanadinės jakšūnės organuose daugiausiai fenolinių junginių yra lapuose. Lapuose dominuoja kumarinas, žieduose - fisetinas, stiebuose ir sėklose nėra vieno dominuojančio junginio. Vegetacijos tarpsniuose daugiausiai fenolinių junginių aptikta žydėjimo pradžios tarpsnyje, kuriame dominuoja kumarinas.
The aim of this study - to perform phenology‘s observations of showy tick – trefoil, investigate a viability of seeds in both field and laboratory conditions, to prepare raw of pharmacy and measure biologically active compounds of showy tick – trefoil. Showy tick - trefoil (Desmodium canadense (L).DC.) belongs to Fabaceae Lindl./ Leguminosae A. L. de Jussieu family. The results of this research showed that seeds of showy tick – trefoil are better germinated in both field and laboratory, when under stratification; the viability of stratificated seeds in laboratory was 16 %, not stratificated 5 %, the viability of stratificated seeds in field was 5 %, whereas not stratificated seeds failed to germinate. It was also found that showy tick - trefoil contains many compounds, such as volatile compounds, flavonoids and phenolic compounds. In addition, this plant distinguish itself with its antioxidant activity. Using the gas chromatography - mass spectrometry method it was found that the biggest amount of votalite compounds between Showy tick - trefoil organs were in leaves (131,28 x 10 5 s. v), followed by the stem blossoms, then stems and, finally, seeds. Moreover, it was established that the biggest variety of volatile compounds are found and identified in the blossoms. Furthermore, the biggest amount of volatile coumpounds, between the vegetation phases, were found at the end of flowering phase (96,21 x 10 5 s. v), whereas, the biggest variety of these volatile compounds were found during the intensive growth phase of the contemporary plant. Spectrophotometric analysis showed that the biggest amount of phenolic compound (16,05 RE mg/g) and flavanoid, as well as, antioxidant activity (13,8 RE mg/g) were found between the organs of showy tick-trefoil, particularly, in the parennial plant's leaves. Additionally, the biggest amount of phenolic compound between the phases of vegetation were found in butonisation (30,55 RE mg/g) and at the beggining of flowering phases (30,25 RE mg/g); the biggest amount of flavonoids were found only at the beggining of flowering phase; and the biggest antioxidant activity was established in butonisation phase (27,29 RE mg/g), however, a very similar amount was noted at the beginning of flowering phase as well (27,25 RE mg/g). Using the liquid chromatography (HPLC) method, it was found that the biggest amount of phenolic compounds, between showy tick-trefoil's organs, were in the leaves. It was also established that cumarine predominates leaves, fisetin - blossoms, but both, stems and seeds - do not have one dominant compound – their amounts of are almost equal . The research also showed that the biggest amount of phenolic compounds in phases of the vegetation were found at the beginning of flowering, where coumarine dominates.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34859
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34859
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
renata_rekeviciute_md.pdf2.14 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

264
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.