Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34853
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Balčiūtė, Goda
Title: Teroristinių įvykių poveikio akcijų kainoms skirtingo efektyvumo finansų rinkose vertinimas
Other Title: An evaluation of terrorist event’s impact on stock market prices in different efficiency financial markets
Extent: 78 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Keywords: Teroristiniai įvykiai;Akcijų kaina;Efektyvumas;Terroristic attracts;Stock prices;Efficiency
Abstract: Teroristiniai įvykiai veikia globalias rinkas. Tyrimo tikslas – įvertinti teroristinių įvykių poveikį akcijų kainoms skirtingo efektyvumo finansų rinkose. Tyrimą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje darbo dalyje pateikta teorinė mokslinės literatūros analizė, kurioje apžvelgiamos akcijų kainų nustatymą pagrindžiančios teorijos bei aptariami ankstesnių teroristinių įvykių poveikio akcijų kainoms tyrimų rezultatai. Antrojoje darbo dalyje aprašoma tyrimo metodologija, kur aprašomos tyrimo formulės, eiga, duomenys ir hipotezės. Trečiojoje darbo dalyje pateikiamas teroristinių įvykių poveikio akcijų kainoms tyrimo rezultatai ir rezultatų vertinimas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad akcijų prekyba trumpuoju laikotarpiu po teroristinio įvykio leidžia uždirbti perteklines grąžas ir po teroristinių įvykių stipraus efektyvumo rinkose uždirbamos didesnės neigiamos perteklinės grąžos nei silpno efektyvumo rinkose.
Terrorist attacks have an effect on global markets. The research aim - evaluate the terrorist event’s impact on stock prices in different efficiency financial markets. The study is consisted of three main parts. In the first part a theoretical analysis of scientific literature is provided. It has consisted of the theoretical aspects of pricing of stock and previous research results of terrorist attacks impact on stock prices. In the second part the research methodology is described, where the research formulas, research process, the hypothesis and data are presented. In the third part the terrorist attacks impact on stock prices research results and results evaluation are contained. Results of the conducted analysis showed that the sale of stocks in the short term, following a terrorist attacks allowed to earn abnormal return and after the terrorist attacks in world strong efficiency market earned higher negative abnormal returns than in low efficiency markets.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34853
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34853
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
goda_balciute_md.pdf2.01 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 19, 2019

Download(s)

10
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.