Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34836
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Kiudulaitė, Eglė
Supervisor: Šatkauskienė, Ingrida
Title: Vynuoginės sraigės (Helix pomatia L.) ir šliužo (Arion rufus L.) chitino ekstrakcija ir fiziko – cheminė charakteristika.
Other Title: Chitin extraction, physical and chemical characteristics of Roman snail (Helix pomatia L.) and large red slug (Arion rufus L.).
Extent: 53 p.
Date: 24-Apr-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biochemijos katedra
Keywords: Chitinas;Helix pomatia;Arion rufus;Chitin
Abstract: Magistro darbo tikslas – charakterizuoti chitiną dviejų, paplitusių Lietuvoje pilvakojų moliuskų rūšių – Helix pomatia L. ir Arion rufus L. Tyrime naudojami cheminiai chitino išskyrimo ir paruošimo metodai, Furjė infraraudonųjų spindulių spektroskopija (FTIR), polimero sudėtyje esančių molekulių ir jų jungčių analizei, termogravimetrinė analizė (TGA) (atlikta tik A. rufus mėginiams) nustatyti cheminėms ir fizikinėms chitino savybėms bei chitino paviršiaus struktūros analizė – skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (SEM). Chitinas moliuskuose aptinkamas šiems minkštakūniams būdingose struktūrose – radulėse, chitinizuotose kandamosiose plokštelėse ir kriauklės – periostrake. Visoms struktūroms taikoma ta pati chitino išskyrimo metodika, skiriasi tik taikymo pobūdis dėl chitino kiekio ir priemaišų gausos skirtumų. Parinkus veiksmingiausius chitino išskyrimo metodus iš abiejų rūšių minėtų struktūrų išskirtas chitinas. FTIR tyrimai H. Pomatia L. rūšies visuos tirtose mėginiuose identifikuotas chitinas ir aptikti jam būdingi pasireiškimo pikai. SEM pastebėti ir aptarti skirtumai esantys tarp struktūrų rūšies viduje ir tarp rūšių, labiausiai chitino mikropluoštas matomas radulėse abiejose rūšyse. TGA metodu gauti mokslinę literatūrą atitinkantys A. rufus chitino rezultatai. Helix pomatia moliuskuose pirmą kartą nustatytas α formos chitinas. Tinkamiausi išskirto chitino pritaikymo būdai buvo aptarti gavus rezultatus.
The purpose of research – to characterize two dominant mollusk gastropod species in Lithuania, Roman snail (Helix pomatia L.) and large red slug (Arion rufus L.) The methods we used was: chemical chitin extraction from both species, Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy was applied to determine the structure of chitin, scanning electron microscope (SEM) was employed to establish structural patterns and thermogravimetric analysis (TGA) ( only for A. rufus L. samples) to analyze chemical and physical properties of samples. Chitin in mollusks occurs in radula, jaw and in Helix pomatia L. - periostracum, these structures are inherent to this phylum of animals. The same principle of chemical chitin extraction was used for all specimen, however certain modifications were introduced due to impurities and differences of chitin mass. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was performed to identify the form of chitin, in H. pomatia samples the α form of chitin was detected. In SEM pictures noticeable difference were discussed inside specie and between species, the most visible microfibers were in radulea in Helix pomatia. During TGA the relevant results coresponding to the scientific literature were obtained. The best ways to apply extracted chitin was discussed.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34836
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34836
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
egle_kiudulaite_md.pdf3.49 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

290
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

42
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.