Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34831
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Diržys, Adas
Supervisor: Jonutytė, Jurga
Title: Spekuliatyvios metodologijos apibrėžtis metafizinės ir mistinės koreliacijų pagrindu
Other Title: Determination of speculative methodology on the basis of metaphysical and mystical correlations
Extent: 63 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Keywords: Spekuliacija;Realizmas;Misticizmas;Speculation;Realism;Mysticism
Abstract: Darbe aptariamos realizmo problemos suformuluotos spekuliatyviojo posūkio, kur koreliacionizmas yra traktuojamas kaip pagrindinis oponentas su kuriuo turi būti susidurta tam, kad būtų įteisinta spekuliatyvioji metodologija. Spekuliatyviojo materializmo išplėtojimu mes pristatome kontingencijos būtinybės premisą prieš koreliacijos būtinybę. Tolimesnė, kontradikcijos ontologijoje, analizė, pademonstruoja radikalią realybės autonomiją. Čia metafizinė ir mistinė koreliacijos yra aptariamos kaip pajėgios transformacijai, ne-reprezentuojamos imanencijos dalys santykyje su vienašališkos tapatybės priežastingumu.
The paper deals with the problems of realism formulated by the speculative turn, where correlationism is treated as the main opponent which must me confronted in order to be able to legitimate the speculative methodology. By explication of speculative materialism we present the premise of necessity of contingency against the necessity of correlation. Further analysis of contradiction within the ontology manifests a radical autonomy of reality. Here the metaphysical and mystical correlations is being discussed as parts of the non-representational immanence capable of transformation relating it to the causation of unilateral identity.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34831
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34831
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
adas_dirzys_md.pdf733.08 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

264
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

10
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.