Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34808
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Rapcevič, Julijana Marija
Supervisor: Rakauskienė, Virginija
Title: Krūties vėžio paplitimo Žemaitijoje įvertinimas naudojant imunohistocheminius vėžio žymenys
Other Title: The assessment of breast cancer incidence in samogitia using Immunohistochemical cancer-specific markers
Extent: 52 p.
Date: 21-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Krūties vėžys;Krūties vėžio klasifikavimas;Imunohistocheminiai krūties vėžio žymenys;Krūties vėžys Žemaitijoje;Breast cancer;Breast cancer classification;Immunohistochemical breast cancer markers;Breast cancer in Samogitia
Abstract: Krūties vėžys – dažniausia moterų onkologinė liga ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Kiekvienais metais krūties vėžiu suserga apie 1 671 tūkstančių moterų, trečdalio iš jų, apie 522 tūkstančių, mirties priežastimi būna vėžys. Norint sumažinti netekčių mastą būtinas tikslus vėžio tipo nustatymas padėsiantis parinkti tinkamiausią gydymą aptiktai vėžio formai. Darbo tikslas yra išnagrinėti krūties vėžio paplitimą Žemaitijoje naudojant imunohistocheminius vėžio žymenys. Šiam tikslui pasiekti iškelti darbo uždaviniai: pateikti krūties vėžio paplitimo duomenys Žemaitijoje, Lietuvoje ir pasaulyje; apžvelgti krūties vėžio rizikos faktorius ir ligos simptomus; atlikti imunohistocheminių krūties vėžio žymenų analizę tarp Žemaitijos gyventojų. Tyrimas buvo atliktas Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, Patologijos skyriuje. Tyrime dalyvavo krūties vėžiu sergančios moterys, kurioms po mamografijos ir echoskopijos tyrimų buvo įtartas krūties vėžys. Iš viso, per praėjusius 2016 metus, histologiniai krūties audinio tyrimai buvo atlikti 241 moteriai, iš jų 132 diagnozuotas krūties vėžys. Atlikus naviko biopsinės ir operacinės medžiagos tyrimus nustatytas pagal tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikimo klasifikaciją kodas, vėžio stadija, ląstelių diferencijacijos lygis, estrogeno ir progesterono receptorių nustatymas, žmogaus epidermio augimo faktoriaus nustatymas, Ki67 ląstelių proliferacijos žymens procentas, mitozių skaičius ir kiti, retesni nustatymo tyrimai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad per 2016 metus Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje dažniausiai diagnozuota infiltruojanti duktalinė karcinoma, kodas M8521/3, kuri viršijo pusę tiriamųjų, taip pat dažnai diagnozuojama infiltruojanti latakų karcinoma, kodas M85200/3. Estrogeno receptorius dažniau būdavo teigiamas, progesterono – vienodais kiekiais neigiamas ir teigimas, žmogaus epidermio augimo faktorius dažniau būdavo neigiamas, Ki67 ląstelių proliferacijos žymens kiekis padidėjęs maždaug pas pusę tiriamųjų. Atsižvelgiant į gautus duomenys gydytojai parinko atitinkamą gydymą.
Breast cancer is the most common oncologic disease in women not only in Lithuania, but also in the world. Every year, breast cancer affects approximately 1,671 thousand of women. For one-third of them, which is around 522 thousand, the cause of death is cancer. In order to reduce the extent of loss, a precise determination of type of cancer would help to select the most appropriate treatment for the diagnosed cancer form. The goal of the thesis is to examine the prevalence of breast cancer in Samogitia using immunohistochemical cancer-specific markers. To achieve the goal, the following thesis tasks were set: To provide data on breast cancer incidence in Samogitia, Lithuania and round the world; to review breast cancer risk factors and symptoms of the disease; to perform the analysis of immunohistochemical breast cancer markers in the population of Samogitia. The study was carried out in the Republican Klaipėda Hospital, Department of Pathology. The study included women with breast cancer, in which breast cancer was suspected after mammography and ultrasound studies. In total, over the past year of 2016, breast tissue histological analyses were completed in 241 women, of which 132 women were diagnosed with breast cancer. Tumour biopsies and surgical material tests established the code according to international statistical diseases and disorders classification, the cancer stage, the level of cell differentiation, oestrogen and progesterone receptor identification, determination of the human epidermal growth factor, the percentage of Ki67 cell proliferative index, the mitosis count as well as other less common diagnostic analyses. The results of the study revealed that in 2016, in the Republican Klaipėda Hospital women are most frequently diagnosed with infiltrating ductal carcinoma, code M8521/3, which is over half of the respondents; also women are often diagnosed with infiltrating duct carcinoma, code M85200/3. Oestrogen receptor was more often positive, while progesterone receptor was negative and positive in equal amounts. The human epidermal growth factor was more often negative, while Ki67 cell proliferation marker count increased in about half of the patients. Taking the data received into account, doctors selected the most appropriate treatment.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34808
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34808
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
julijana_marija_rapcevic_md.pdf2.44 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

350
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

16
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.