Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34805
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Poškienė, Rita
Supervisor: Ražanskė, Irma
Title: Spermos apruošimo metodai prieš intrauterinę inseminaciją. Centrifugavimo su skirtingų tankių gradientais metodo efektyvumas
Other Title: Sperm preparation techniques for intrauterine insemination. Effectivness of density gradient centrifugation method
Extent: 46 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Intrauterinė inseminacija;Spermos apruošimo metodai;Centrifugavimas su skirtingų tankių gradientais;Intrauterine insemination;Methods of sperm preparation;Density gradient centrifugation method
Abstract: Pagrindiniai spermos apruošimo metodai prieš intrauterinę inseminaciją yra trys: paprastas išplovimo metodas (angl. Simple Wash Method), išplaukimo metodas (angl. Swim-up Method) ir centrifugavimo su skirtingų tankių gradientais metodas (angl. density Gradient Centrifugation Method). Centrifugavimo su skirtingų tankių gradientais metodo efektyvumui nustatyti buvo tirti 110 porų vyrų spermos (kurioms buvo atlikta intrauterinė inseminacija) duomenys: 55 normospermijos, 16 agliutinatospermijos, 24 astenospermijos, 9 oligozoospermijos ir 6 oligoastenospermijos mėginiai. Tyrimui naudoti du gradientai: apatinis (80%) ir viršutinis (40%), kurie sudaryti iš stabilių koloidinių silicio dalelių suspencijos ir kovalentiškai prijungto hidrofilinio silano HEPES (buferinis tirpalas) tirpalo bei spermos plovimo terpė sperm wash (modifikuotas HTF su 5,0 mg / ml žmogaus albuminu). Metodo esmė – po centrifugacijos su skirtingų tankių gradientais spermijai pasiskirsto pagal savo tankį, t.y. judrūs - nusėda į dugną, o netaisyklingos formos ir nejudrūs bei nereikalingi priedai (gleivės, leukocitai) pasilieka viršutiniame sluoksnyje. Tiriant gradientinio metodo efektyvumą nustatyta, jog šis metodas tinkamas visų tipų spermai, t.y. beveik visais atvejais po apruošimo spermos kokybė pagerėjo (visais atvejais didėjo judrių spermijų kiekis ir tik kai kuriais atvejais koncentracija sumažėjo), be to buvo pašalinti nereikalingi spermoje esantys priedai.
There are three main methods of sperm preparation before the intrauterine insemination: a simple wash method, Swim-up method and density Gradient Centrifugation method. 110 pairs of male sperm (which has undergone intrauterine insemination) data: 55 normospermia, 16 agliutinatospermia, 24 astenospermia, 9 oligozoospermia and 6 oligoastenospermia samples were tested to determine centrifugation with different density gradient. Research was conducted using two gradients: lower (80%) and the upper (40%), which consist of a stable colloidal silica particles, covalently attached hydrophilic silane HEPES (buffer) and sperm washing medium sperm wash (Modified HTF with 5.0 mg / ml human albumin). Principle - after centrifugation with different density gradient sperm are distributed according to their density, that is active - settles to the bottom, irregularly shaped, immobile and unnecessary additives (mucus, leucocytes), retain the upper layer. During gradient method performance research it was shown that this method is suitable for all types of semen, in almost all cases after preparation the sperm quality improved: in all cases the amount of motile sperm increased and only in some cases the concentration decreased. In addition, unnecessary components in semen were removed.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34805
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34805
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
rita_poskiene_md.pdf2.53 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

272
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

10
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.