Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34781
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Ramanciuškas, Evaldas
Supervisor: Janauskas, Giedrius
Title: Sveikatos priežiūros raida Kaune 1918 – 1940 m.
Other Title: Health care in Kaunas 1918 – 1940
Extent: 86 p.
Date: 17-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Istorijos katedra
Keywords: Kaunas;Medicina;Sveikatos priežiūra;Ligos;Tarpukaris;Kaunas;Medicine;Health care;Diseases;Interwar period
Abstract: Šio tyrimo tikslas yra išnagrinėti sveikatos priežiūros sistemos veikimą Kaune 1918 – 1940 m. ir nustatyti kaip sveikatos priežiūra funkcionavo Kauno mieste. Lietuva atgavusi nepriklausomybę turėjo formuoti sveikatos priežiūros politiką, kuri siekė pagalbos suteikimo gyventojams sergantiems įvairiomis ligomis. Vienas iš daugelio neatidėliotinų uždavinių buvo sveikatos priežiūros užtikrinimas Kaune. Pokarinis badas, žemas higienos lygis ir nepritekliai, visose gyvenimo srityse ypač skaudžiai palietė Kauno gyventojus. Karo pasekmė buvo epidemijos – vidurių šiltinė, dėmėtoji šiltinė, gripo epidemija. Dažnai lydėjo šių ligų komplikacijos, vaistų stoka ir nepakankamas kvalifikuotų gydytojų skaičius. Tačiau nepriklausomybės pradžioje vyravo daugybę sunkumų – tvarkos, finansiniai, administraciniai. Negana to, Kaunas tapęs laikinąją sostine turėjo pasirūpinti nuolatos augančiu gyventojų skaičiumi. Todėl imtasi rūpintis viešosiomis ligoninėmis, steigtos privačios ligoninės. Ilgainiui Kaune sveikatos priežiūros galimybes teko plėsti – didinti lovų skaičių, įkurti naujas ligonines. Ligoninėse pagal galimybes buvo taikomi įvairūs gydymo metodai, stengiamasi padėti sunkiomis ligomis sergantiems. Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje susirūpinta ganėtinai prastai funkcionuojančia sveikatos priežiūros sistema. Šiame darbe pateikiama sveikatos priežiūros padėtis, jos valstybinis organizavimas. Kauno ligoninių veikla, ligonių laikymo sąlygos. Įvardinamos 22 metų laikotarpyje iškilusios problemos suteikiant medicininę pagalbą ligoniams. Tiriama Kaune veikusio universiteto vykdyta klinikinė veikla, buvo atsižvelgiama į gydytojų visuomeninę ir kitų įstaigų kaip vaistinių veiklą. Taip pat atsižvelgiama į gydytojų susirūpinamą tuo metu paplitusiomis ligomis, kovo su jomis, sveikatos priežiūros administravimą Kaune.
The purpose of this study is to analyze the system of the health care in Kaunas city (1918 – 1940). It seeks to identify how health care system where able to function in independent country. From the first years of independence there was some huge challenges – financial situation and administration wasn’t ready to deal with health care issues quickly. Those difficulties effected Kaunas city health care system. Overall the health care policies and improvements in public and private hospitals moved further, building and reconstructing new facilities, opening private care centres. Under new medical care model a new treatment methods were applied, always trying to help to those who had serious physical, mental and other health problems. The issue of this paper related with Kaunas city slow but stable evolution of health care based on new government laws that helped doctors, pharmacist and hospitals staff who worked in Kaunas in 1918 – 1940. This work contains all hospitals and university clinics, who were working in independent Kaunas city. Trying to underline how everything was done. In this manner, there is a closer look how hospitals were build, in what kind of status the building was, then how patients were kept and all this data are compared with other hospitals that used to or still worked at that time. Then underling the problems that were 22 years period, which were trying to deliver a proper help for ill patients. Investigating practises in hospitals was related to hospital staff. The most important factor was the doctors who worked there, who manage to put some new ideas in treatment methods and in research for effective way to treat patients. Then looking throw the fight against infectious diseases and other health care problems in city. Analysing what kind relationships doctors with government had. This work exploring how ill patients in Kaunas were accepted and how treatment worked based on the statistical data. In this study dozens of the health care organizations and associations were in Kaunas city who try to maintain proper work of hospitals, pharmacies and social care systems.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34781
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34781
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
evaldas_ramanciuskas_md.pdf2.37 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

302
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.