Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34777
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Lisauskaitė, Justina
Supervisor: Paulauskas, Algimantas
Title: Laimo boreliozės priežastys ir požymiai bei ligos sukėlėjo Borrelia burgdorferi sensu lato OspA baltymų lyginamoji analizė
Other Title: Causes and symptoms of Lyme borreliosis and comparative analysis of the pathogen Borrelia burgdorferi sensu lato OspA proteins.
Extent: 39 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Borrelia burgdorferi;Palyginimas;OspA baltymai;Erkė;Comparison;OspA proteins;Tick
Abstract: Laimo boreliozė yra dažniausiai pasitaikanti erkių platinama liga šiauriniame pusrutulyje. Žmogui patogeniški bei labiausiai pasaulyje paplitę B. burgdorferi s. l. genotipai yra Borrelia garinii, Borrelia afzelii ir Borrelia burgdorferi sensu stricto. Labai svarbu nustatyti borelijų genotipą, nes kiekvienas genotipas skirtingai paveikia ligos eigą bei pasireiškia skirtingais simptomais. Bandoma sukurti vakciną, kuri padėtų apsisaugoti nuo Laimo ligos, bet kol kas patikimos vakcinos sukurti nepavyko. Iki šiol kurtų vakcinų technologija remiasi OspA baltymo ar jo modifikacijų naudojimu. Šiame darbe atlikta Borrelia garinii bei Borrelia afzelii sekų pagal OspA baltymus analizė. Iš genų banko buvo atrinktos 50 baltymų sekų: 30 B. garinii ir 20 B. afzelii. Sekos palygintos naudojant sekų lyginimo programą Mega 6. Atlikta sekų analizė atskleidė polimorfizmo lygį tarp šių dviejų žmogui patogeninių spirochetų rūšių. Borrelia afzelii aminorūgščių sekos nustatytos kaip variabiliausios, aptiktos 215 variabilių sričių ir 11 skirtingų sekų tipų. B. garinii sekų variabilumas mažesnis – 204 variabilios sritys ir 10 sekų tipų. Didesni genetiniai skirtumai pastebėti tarp B. garinii padermių. Taip pat analizuota, kaip pasikeitus geno sekos nukleotidams gali pasikeisti seką sudarantys baltymai. Paaiškėjo, kad daugiau pasikeitimų įvyksta Borrelia garinii padermių sekose – iš 61 tirtos pozicijos pasikeitimai pastebėti 15. B. afzelii padermėse pasikeitimų aptikta mažiau – iš 63 pozicijų pakeitimai įvyko 11.
Lyme borreliosis is the most common tick – borne disease in northern hemisphere. Pathogenic for humans and the world‘s most prevalent B. burgdorferi s. l. genotypes are Borrelia garinii, Borrelia afzelii and Borrelia burgdorferi sensu stricto. It is important to identify genotype of Borrelia for each different genotypes affect the disease process and manifests in different symptoms. Scientists have been trying to create a vaccine that would protect against Lyme disease, but so far failed to develop a reliable vaccine. All vaccine development technology is based on the use of OspA protein or its modifications. In this thesis the sequence analysis of Borrelia garinii and Borrelia afzelii acording to the OspA protein was performed. 50 protein sequences were selected from Gene bank: 30 of B. garinii and 20 of B. afzelii. The sequences were compared using the sequence comparison program Mega 6. Performed sequence analysis revealed a level of polymophism between the two types of patogenic to human spirochetes. Amino acid sequences of Borrelia afzelii were identified as the ones with highest variability: 215 variable domains and 11 different types of sequences were discovered. B. garinii sequences vary less – 204 variable regions and 10 sequence types. Larger genetic differences observed among B. garinii strains. It was also analysed how can a change in gene nucleotide sequence can change the sequence of proteins. It appears that more changes occur in Borrelia garinii strains sequences – of the 61 studied positions changes were observed in 15. Less changes were observed in Borrelia afzelii strains – of the 63 positions changes took place in 11.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34777
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34777
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
justina_lisauskaite_md.pdf1 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

454
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

34
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.