Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34774
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Adelbergytė, Sigita
Supervisor: Čepukienė, Viktorija
Title: Partnerio ligos ir pasitenkinimo poros santykiais reikšmė asmens gyvenimo kokybei
Other Title: The importance of partner's illness and couple relationship satisfaction to adult's quality of life
Extent: 59 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Gyvenimo kokybė;Pasitenkinimas santykiais;Partnerio liga;Life quality;Relationship satisfaction;Partner's illness
Abstract: Tyrimo tikslas – ištirti, kokią reikšmę asmens gyvenimo kokybei turi pasitenkinimas santykiais ir partnerio liga. Tyrime dalyvavo asmenys, kurių partneriai yra sveiki bei tie, kurių partneriai serga sunkia lėtine fizine ar psichikos liga, dėl kurios jiems kyla papildomų kasdienio gyvenimo sunkumų. Sudalyvavo 279 asmenys (31 vyras ir 248 moterys): 222 (80%) asmenys, kurių partneris sveikas ir 57 (20%) asmenys, kurių partneris serga. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas Pasaulinės Sveikatos Organizacijos Gyvenimo kokybės – 100 klausimyno (WHOQOL-100) lietuviško varianto sutrumpintas PSO gyvenimo kokybės klausimynas PSO-Gk trumpas (THE WHOQOL – Bref). Pasitenkinimui romantiniais santykiais matuoti, buvo pasirinktas Guttmann ir A. Lazar (2004) pasitenkinimo santuoka klausimynas (Marital Satisfaction Questionaire, MSQ). Taip pat buvo pateikti klausimai apie partnerio ligos ypatumus. Tyrimui atlikti buvo pasirinkta patogioji tiriamųjų atranka. Tyrimas buvo atliekamas 2017 m. sausio – balandžio mėnesiais internetinėje erdvėje (Apklausa.lt). Tyrimo rezultatai parodė, jog tiek turint sveiką partnerį, tiek partnerį, kuris serga, didesnis asmenų pasitenkinimas poros santykiais siejasi su didesne jų gyvenimo kokybe. Nustatyta, kad asmenys, kurių partneriai serga, psichologinę, socialinę ir aplinkos gyvenimo kokybės sritis vertina prasčiau nei asmenys, kurių partneriai yra sveiki, tačiau fizinės gyvenimo kokybės srities vertinimas abejose grupėse nesiskiria. Buvo išsiaiškinta, kad asmens pasitenkinimas poros santykiais su gyvenimo kokybe siejasi stipriau nei su partnerio liga, asmens lytimi, amžiumi, išsilavinimu ar gyvenimo kartu su partneriu trukme. Taip pat, gauti rezultatai parodė, kad asmeniui, kai jo partneris yra sergantis, pasitenkinimas intymumu labiau siejasi su gyvenimo kokybe nei pasitenkinimas tarpusavio sutarimu ir dėmesiu, ištikimybe ir išoriniais santykiais.
The aim of the study was to explore the importance of partner's illness and couple relationship satisfaction to adult's quality of life. The study included people whose partners are healthy and those whose partners suffer from severe chronic physical or mental illness. 279 people participated (31 men and 248 women): 222 (80%) of individuals with a healthy partner, and 57 (20%) persons whose partner is ill. In order to evaluate the quality of life there was used a life quality questionnaire of World Health Organization - THE WHOQOL – Bref Quality of Life Questionnaire. To measure the romantic relationships satisfaction, was chosen J. Guttmann and A. Lazar (2004) Marital Satisfaction Questionaire (MSQ). The study was carried out in 2017 January - April and published on cyberspace (Apklausa.lt). The results have revealed that despite partner‘s illness, higher satisfaction of relationships is associated with a higher quality of life. It was found that persons whose partners are ill, have worse evaluation in social, psychological environmental quality of life domains, than those whose partners are healthy, but the physical health domain in both groups are evaluated statistical equally. According to the results quality of life with relationship satisfaction are associated stronger than the partner‘s disease, a person's sex, age, education or duration of living together with a partner. Also, the results have revealed that, for person then his partner is sick, satisfaction of intimacy is more related to the quality of life than the satisfaction of mutual understanding and attention, loyalty and external relation.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34774
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34774
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

237
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

321
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.