Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34764
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Ivaško, Igoris
Supervisor: Petkuvienė, Vilija
Title: Polinukleotidų gamyba ir analizės metodai
Other Title: Production and analysis of polynucleotides
Extent: 29 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Poliadenilo rūgštis;Polimeras;Ribonukleino rūgštis;Polyadenylic acid;Polymer;Ribonucleic acid
Abstract: Biotechnologija – tai mokslas, apjungiantis tokių sričių, kaip biochemijos, molekulinės biologijos, ląstelės biologijos, genetikos, genų inžinerijos ir kitų mokslo šakų metodus. Pagrindinės biotechnologijos veiklos sritys yra farmacinė biotechnologija, fermentų gamyba ir ekologija. Biotechnologijos produktai plačiai naudojami medicinoje, žemės ūkyje, pramonėje, teisminėje ekspertizėje. Magistrinio darbo tikslas – atlikti poliadenilo rūgšties polimero sintezę, gryninimą ir analizę bei palyginti analizės metodus. Baigiamajame darbe nagrinėjama literatūra apie polinukleotidus, apžvelgta poliadenilo rūgšties polimero gamyba, aptarta chromatografinio, elektroforezės, sedimentacijos ir spektrofotometrinio metodų esmė, jų taikymas ir ypatybės. Išnagrinėtas fermento polinukleotidfosforilazės veikimo mechanizmas.
Biotechnology is a broad scientific field encompassing the methods of biochemistry, molecular biology, cell biology, genetics, genetic engineering and other. Currently the main focus of biotechnology is pharmaceutical biotechnology, production of enzymes and ecology. Products of biotechnology companies are widely used in medicine laboratories, agriculture, various industries and forensic research laboratories. The aim of this master study is the synthesis of polyadenylic acid polymer, its purification and analysis of final product. Besides, the comparison of polymer length determination methods was performed. Master thesis presents the review of literature about the polynucleotides and their usage, polyadenylic acid synthesis, chromatographic purification, electrophoresis, sedimentation and spectrophotometric methods, their application and features. Moreover, the reaction mechanism of polynucleotide phosphorylase is described.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34764
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34764
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
igoris_ivasko_md.pdf731.14 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

262
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.