Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34755
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Tauraitė, Viktorija
Title: Užimtų gyventojų laiko paskirstymo darbui ir asmeniniam gyvenimui palyginamoji analizė ir optimizavimas Lietuvoje
Other Title: The comparative analysis of the allocation of time for work and life of employed persons in Lithuania and it„s optimization
Extent: 135 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Keywords: Laiko paskirstymas;Asmeniniam gyvenimui skirtas laikas;Darbui skirtas laikas;Darbo ir asmeninio gyvenimo optimalus derinys;Užimti gyventojai;Allocation of time;Time for life;Time for work;Optimal allocation of time between life and work;Employed persons
Abstract: Magistro baigiamojo darbo tikslas – išanalizavus teorinius laiko paskirstymo aspektus bei atlikus empirinį tyrimą, taikant anketinės apklausos ir laiko dienoraščio metodus, sprendžiant daugiakriterinį optimizavimo uždavinį, pasiūlyti optimalų laiko paskirstymą, atsižvelgiant į asmens esamą / pageidaujamą darbo užmokestį. Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje, nagrinėjami teoriniai laiko paskirstymo aspektai bei ankstesni moksliniai tyrimai. Antroje dalyje, atliekama statistinių duomenų analizė Europos šalių kontekste ir pateikiama tyrimo metodika. Trečioje dalyje, analizuojami svarbiausi tyrimo rezultatai, nustatomas optimalus paros laiko paskirstymas. Išsiaiškinta, kad užimtiems gyventojams Lietuvoje svarbiausias yra darbo poreikio patenkinimas, o tarptautiniame kontekste lietuvius galima įvardinti kaip darboholikus. Nustatyta, kad užimti gyventojai Lietuvoje neoptimaliai paskirsto laiką, kai esamas NDU patenka į intervalą [419; 616] €. Šiuo atveju reikėtų mažinti skiriamą laiką kitiems fiziologiniams poreikiams, mokslui / studijoms, laisvalaikiui, kelionėms, kitai veiklai, o didinti – miegui, darbui, namų priežiūrai ir rūpinimuisi šeima.
The aim of master thesis is to analyze theoretical aspects of the allocation of time and carry out empirical research using methods of survey and time diary, solving multicriteria optimization task in order to identify the optimal allocation of time taking into account current / desired wage. Theoretical aspects of the allocation of time and previous studies are analyzed in the first part of thesis. Statistical analysis and methodology of research are presented in the second part. The main results are analyzed and the optimal allocation of time is identified in the third part of thesis. Results show that the allocation of time is not optimal when current monthly net wage is between [419; 616] €. It is recommended to reduce time for other physiological needs, study, leisure, travel, other activities, but to increase time for sleep, work, home and care for family.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34755
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34755
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
viktorija_tauraite_md.pdf2.03 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.