Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34730
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Karvelytė, Dovilė
Supervisor: Perminas, Aidas
Title: Tėvų, auginančių 1 tipo cukriniu diabetu sergančius vaikus, vaiko ligos suvokimo ir tėvystės streso sąsajos
Other Title: The relationship between parenting stress and child's illness perception of parents, raising children with type 1 diabetes
Extent: 62 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Pirmo tipo cukrinis diabetas;Tėvystės stresas;Tėvų vaiko ligos suvokimas;Type 1 diabetes;Parenting stress;Parents' perception of the child's disease
Abstract: Tyrimo tikslas - nustatyti kaip siejasi tėvų, auginančių 1 tipo cukriniu diabetu sergančius vaikus, tėvystės stresas ir vaiko ligos suvokimas. Tyrime dalyvavo 102 tėvai, 77 (75,5%) moterys ir 25 (24,5%) vyrai, kurių vaikai serga 1 tipo cukriniu diabetu iš visos Lietuvos. Tyrimui atlikti buvo pasitelkta Pediatrijos klausimynas tėvams (Pediatric inventory for parents – PIP, R. Streisand, et.al., 2001). Ligos suvokimo klausimynas (IPQ-R, R. Moss-Morris, et al., 2002). Tyrimo rezultatai parodė, kad kuo labiau tėvai, auginantys 1 tipo cukriniu diabetu sergančius vaikus, vaiko ligą suvokia kaip turinčią daugiau pasekmių, kaip mažiau aiškią, labiau ciklišką, tuo dažniau ir stipriau patiria tėvystės stresą dėl bendravimo su vaiku apie jo ligą. Kuo labiau tėvai vaiko ligą suvokia kaip labiau ciklišką ir sukeliančią daugiau neigiamų emocijų tuo stipriau patiria tėvystės stresą dėl vaiko medicininės priežiūros. Kuo labiau tėvai vaiko ligą suvokia kaip turinčią daugiau pasekmių, kaip mažiau aiškią tuo dažniau patiria tėvystės sukeliamą emocinį nuovargį. Kuo labiau tėvai vaiko ligą suvokia kaip mažiau aiškią, tuo dažniau ir stipriau patiria tėvystės stresą dėl tėvystės vaidmens atlikimo. Kuo labiau tėvai vaiko ligą suvokia kaip turinčią daugiau asmeninės kontrolės tuo stipriau patiria bendrą tėvystės stresą. Kuo labiau tėvai vaiko ligą suvokia kaip mažiau aiškią, labiau ciklišką, sukeliančią daugiau neigiamų emocijų tuo dažniau ir stipriau patiria bendrą tėvystės stresą.
The aim of the research - to analyse parents, whose children have type I diabetes, connection to parenting stress and perception of the child's disease. 102 parents - 77 (75,5%) women and 25 (24,5%) men, whose children have type I diabetes and are based in Lithuania have participated in this research. A Pediatric questionnaire for parents was used for this research: (Pediatric inventory for parents – PIP, R. Streisand, et.al., 2001). Illness perception questionnaire (IPQ-R, R. Moss-Morris et al., 2002). Results of the trial have revealed that the more parents, who have children with Type 1 diabetes, believe that the illness has a lot of consequences, isn't clear and is cyclical, the more they feel parenting stressed whilst talking to their child about the illness. In addition, the more parents understand their child's illness as cyclical and creating a significant amount of negative emotions, the more they are worried about their child's medical care. The more parents understand their child's illness as having a lot of consequences and unclear, the more tiredness they endure due to stress of parenting. The more parents understand their child's illness as less clear, the more parenting stress they endure due to their view of their parental duties. The more parents see their child's illness as unclear , the more pareinting stress they endure due to their view of their parental duties. The more parents understand their child's illness as having a lot of micromanagement, the more parenting stress they endure due to their view of their parental duties. Finally, the more parents understand their child's illness as being unclear, cyclical, creating a lot of negative emotions, the more and more free fly they endure joint parenitng stress.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34730
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34730
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
dovile_karvelyte_md.pdf930.56 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

308
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

38
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.