Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34720
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Petrukonytė, Renata
Supervisor: Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta
Title: Moterų, sergančių krūties vėžiu, savigarbos sąsaja su ligos suvokimu ir suvokiamu socialiniu palaikymu
Other Title: Women with breast cancer self-esteem coherence with illness perception and perceived social support
Extent: 70 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Krūties vėžys;Savigarba;Socialinis palaikymas;Breast cancer;Self-esteem;Social support
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti moterų, sergančių krūties vėžiu, savigarbos sąsają su ligos suvokimu ir suvokiamu socialiniu palaikymu. Tyrime dalyvavo 91 Onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugijos „Eivena“ ir/ar Kauno apskrities moterų sveikatos draugijos „Alma“ narė, serganti krūties vėžiu. Tiriamųjų amžius svyruoja nuo 37 iki 83 metų. Savigarbai įvertinti buvo naudojama M. Rosenberg (1965) savigarbos skalė (RSE) (angl. Rosenberg Self-Esteem Scale). Ligos suvokimui įvertinti naudotas E. Broadbent, K. J. Petrie, J. Main, J. Weinman (2006) trumpasis ligos suvokimo klausimynas (angl. Brief Illness Perception Questionnaire, Brief IPQ). Socialiniam palaikymui įvertinti buvo naudojamas C. D. Sherbourne ir A. L. Stewart (1991) socialinio palaikymo klausimynas (angl. The Medical Outcomes Study Social Support Survey, MOS-SSS). Nustatyta, kad suvokiančių didesnį socialinį palaikymą krūties vėžiu sergančių moterų savigarba yra aukštesnė nei suvokiančių mažesnį socialinį palaikymą krūties vėžiu sergančių moterų. Aukštesnė besigydančių krūties vėžį moterų savigarba yra susijusi su mažiau išreikštu suvokimu, kad liga sukelia sudėtingas ir reikšmingas pasekmes, su daugiau išreikštu suvokimu, kad ligą sergančioji gali kontroliuoti pati, su mažiau išreikštu suvokimu, kad sergančioji patiria stiprius ligos požymius. Krūties vėžio remisiją pasiekusių moterų grupėje ryšio tarp savigarbos ir ligos pasekmių, asmeninės kontrolės, ligos tapatumo nenustatyta. Aukštesnė krūties vėžiu sergančių moterų savigarba nėra susijusi su mažiau išreikštu suvokimu, kad liga truks ilgai. Aukštesnę krūties vėžiu sergančių moterų savigarbą prognozuoja didesnis suvokiamas socialinis palaikymas, mažiau išreikštas suvokimas, kad liga sukelia sudėtingas ir reikšmingas pasekmes, daugiau išreikštas suvokimas, kad sergančioji patiria stiprius ligos požymius.
The aim of the study was to assess women with breast cancer self-esteem coherence with illness perception and perceived social support. The subject of the study was 91 women, member of women with oncologic diseases association „Eivena” and/or women health association of Kaunas region. The age of participants was between 37 and 83 years. Self-esteem was assessed with Self-Esteem Scale (RSE) of M. Rosenberg (1965). E. Broadbent, K. J. Petrie, J. Main, J. Weinman (2006) Brief Illness Perception Questionnaire was used to assess illness perception. Social support was assessed with The Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOS-SSS) of C. D. Sherbourne and A. L. Stewart (1991). The results showed that women with breast cancer, who perceive more social support, self-esteem is higher than women with breast cancer, who perceive less social support. Higher women undergoing breast cancer treatment self-esteem is associated with weaker belief that minor consequences of illness are high, stronger belief about personal control of the disease, weaker belief that they experience more severe symptoms. Connections among self-esteem and illness outcome, personal control, illness identity in women undergoing remission have not be found. Higher women undergoing breast cancer treatment self-esteem is not associated with weaker belief that illness will last long. Perceived more social support, weaker belief that minor consequences of illness are high, stronger belief that they experience more severe symptoms predicted higher women with breast cancer self-esteem.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34720
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34720
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
renata_petrukonyte_md.pdf886.3 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

310
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

34
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.