Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34714
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Sakalauskaitė, Roberta
Supervisor: Perminas, Aidas
Title: Psichologinio atsparumo reikšmė įkalinimo įstaigų pareigūnų patiriamų stresorių ir sveikatai nepalankaus elgesio sąsajai
Other Title: Role of hardiness in the relationship between experienced occupational stressors and health risk behavior among the officers of penitentiary institution
Extent: 84 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Psichologinis atsparumas;Su darbu susiję stresoriai;Fizinis aktyvumas;Psychological hardiness;Occupational stressors;Physical activity
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti psichologinio atsparumo reikšmę įkalinimo įstaigų pareigūnų patiriamų stresorių ir sveikatai nepalankaus elgesio sąsajoms. Tyrime buvo apklausti 290 įkalinimo įstaigų pareigūnų, dirbančių dvejuose Lietuvos pataisos namuose. Iš jų 210 (72,4%) vyrų ir 80 (27,6%) moterų, tiriamųjų amžiaus vidurkis – 38,55±8,94. Įvertinti pareigūnų stresorių išreikštumą buvo naudotas įkalinimo įstaigų pareigūnų patiriamo streso klausimynas (angl. Work Stress Scale for Correctional Officers, WSSCO; Şenol-Durak, Durak & Genḉöz, 2006). Psichologiniam atsparumui vertinti buvo naudota dispozicinio atsparumo skalė (angl. Dispositional Resilience Scale, DSR15-R; Bartone, 2007). Fizinis aktyvumas ir mityba buvo vertinti naudojantis sveikatai rizikingo inventoriaus-pilotinės versijos fizinio aktyvumo ir mitybos skalėmis (angl. Health Risk Behaviors Inventory – Pilot Version; Irish, 2011). Alkoholio vartojimui nustatyti buvo naudotas CAGE testas (angl. CutDown – Annoyed – Guilty – Eye opene; Ewing, 1984), o tabako vartojimui – ASSIST testo klausimai apie tabako vartojimą (angl. Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test; PSO, 2006). Statistinė duomenų analizė atlikta taikant struktūrinį lygčių modeliavimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad įkalinimo įstaigų pareigūnų vyrų grupėje bendrų darbo problemų išreikštumas susijęs su mažesniu fiziniu aktyvumu, o didesnis darbo grėsmių patyrimas yra susijęs su labiau problematišku alkoholio vartojimu. Moterų grupėje didesnis patiriamų darbo grėsmių išreikštumas yra susijęs su mažesniu fiziniu aktyvumu ir mažiau sveikatai palankia mityba. Kita vertus, buvo nustatyta, kad didesnis patiriamų netinkamų fizinių darbo sąlygų išreikštumas susijęs su dažnesniu vyrų fiziniu aktyvumu, o didesnis darbo krūvis – su didesniu moterų fiziniu aktyvumu ir sveikatai palankesne mityba. Didesnis vyrų psichologinis atsparumas yra susijęs su dažnesniu fiziniu aktyvumu. Didesnis vyrų psichologinis atsparumas stiprina teigiamą ryšį tarp didesnio netinkamų fizinių darbo sąlygų patyrimo ir dažnesnio tabako vartojimo, o mažesnis psichologinis atsparumas stiprina neigiamą ryšį tarp didesnio netinkamų fizinių darbo sąlygų patyrimo ir mažesnio fizinio aktyvumo bei didesnio darbo krūvio patyrimo ir dažnesnio tabako vartojimo. Didesnis vyrų psichologinis atsparumas nemoderuoja ryšio tarp patiriamų su darbu susijusių stresorių ir problemiškesnio alkoholio vartojimo. Didesnis įkalinimo įstaigų pareigūnų psichologinis atsparumas nemoderuoja ryšio tarp didesnio su darbu susijusių stresorių patyrimo ir sveikatai nepalankesnės mitybos.
The aim of the study is to identify the significance of psychological hardiness in relation to experienced occupational stressors and unhealthy behavior of penitentiary institutions officers. In the performed survey, 290 officers, working in two different penitentiary institutions in Lithuania, were questioned. 210 (72,4 %) of them were males and 80 (27,6 %) were females; average age of participants is 38,55±8,94. Work Stress Scale for Correctional Officers (WSSCO) was used in order to assess the embodiment of stressors to correctional officers (Şenol-Durak, Durak & Genḉöz, 2006). Dispositional Resilience Scale (DSR15-R) was used to assess psychological hardiness (Bartone, 2007). Health Risk Behaviors Inventory- Pilot version scales were used to assess physical activity and diet (Irish, 2011). CAGE test (Ewing, 1984) was used to determine alcohol consumption, ASSIST test (PSO, 2006) – for tobacco consumption. Statistical analysis was performed using structural equation modelling. Research results shows that between male correctional officers, work issues in general are related to lesser physical activity, while higher experienced threat perception is related to more problematic consumption of an alcohol. Between female correctional officers, higher experienced threat perception is related to lesser physical activity and more unhealthy diet. On the opposite, it shows that higher experienced inadequacies in physical conditions working in prison are related to more frequent physical activity of men. Higher experienced work overload is related to more frequent physical activity and more healthy diet of women. Higher psychological hardiness of men is related to more frequent physical activity. Higher psychological hardiness of men strengthens positive relationship between higher experienced inadequacies in physical conditions working in prison and more frequent use of tobacco. Lesser psychological hardiness of men strengthens negative relationship between higher experienced inadequacies in physical conditions working in prison and lesser physical activity, as well as, strengthens negative relationship between higher experienced work overload and lesser physical activity. Higher psychological hardiness does not moderate relationship between male officers experienced work related stressors and problematic use of alcohol. Higher psychological hardiness does not moderate relationship between correctional officers experienced work related stressors and more unhealthy diet.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34714
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34714
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
roberta_sakalauskaite_md.pdf1.35 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

286
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

50
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.