Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34708
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kymantas, Gytis
Supervisor: Žižienė, Simona
Title: Ar esamas Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse nurodytų teroristinių veikų teisinis reglamentavimas įgalina atriboti nuo kitų panašių nusikaltimų?
Other Title: Does the current Lithuania's criminal code enables to distinguish terrorism acts from other similar crimes?
Extent: 31 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Grasinimas;Sveikatos sutrikdymas;Verbavimas nusikalstamai veikai;Nusikalstamas susivienijimas;Threatening;Bodily injury;Recruitment of the offense of criminal association
Abstract: Šiame baigiamajame magistriniame darbe yra siekiama patvirtinti hipotezę, jog esamas LR BK nėra pakankamai apibrėžtas siekiant atskirti ir atriboti teroristines veikas nuo kitų panašių nusikaltimų, tokių kaip nužudymas, grasinimas, sveikatos sutrikdymas, verbavimas nusikalstamai veikai, nusikalstamas susivienijimas, turto sunaikinimas pavojingu būdu bei kita. Didelis dėmesys yra skiriamas Terorizmo kaip sąvokos išaiškinimui, jų apibrėžimo bei kvalifikavimo pagal Baudžiamąjį įstatymą problematiką, istorinė raidą ir reikšmę. Toliau detalizuojant pereinama į Teroristinių veikų sudėčių kvalifikavimo pagal objektyvius ir subjektyvius požymius, LR BK Teroristinių veikų reglamentavimai kurie pasižymi paviršutiniškumu ir abstraktumu. Vyrauja nepakankamai apibrėžtas nusikalstamos sudėties vertinimas, dviprasmiškumas bei sąvokų neapibrėžtumas. Šiame darbe yra siekiama atskirti ir apibrėžti LR BK teroristinių veikų reglamentavimą, nuo tokių nusikaltimų kaip nužudymas, verbavimas nusikalstamai veikai, turto sunaikinimas ir karo veiksmai. Taip pat yra įvardinami konkretūs objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, kurie padeda atpažinti ir atskirti atitinkamus nusikalstamų veikų sudėtis bei jų kvalifikavimo ypatumus. Suteikiamas dėmesys į visuomenės saugumą, kuris yra pagrindinė įstatymo ginama vertybė į kurią pasikėsinama vykdant teroristines veikas tokias kaip masinius sprogdinimus, užgrobimus, padegimus ir kt. Išskiriamos tam tikros pagrindines nusikalstamos veikos universaliojo pobūdžio kriterijai, kurie yra paremti kriminologijos mokslo darbais. Supažindinama su šiuolaikiniame pasaulyje augančia Terorizmo grėsme ir aktualumu, akcentuojant įvykius pasaulyje, atsižvelgiant į Tarptautines konvencijas bei jų tyrinėjimus, remiamasi užsienio ir Lietuvos Aukščiausio teismo sprendimų aiškinimu, mokslo darbais iš užsienio ir Lietuvos teisės analitikų,. Detalizuojamas Terorizmo kaip fenomeno ideologijos sklidimas, motyvai, tikslai ir siekiai kurie nusikalstamas veikas paverčia kaip priemones pasiekti tikslą, skleidžiant paniką ir terorą pasaulyje. Nukreipiant karinius veiksmus į kovinio intereso neturinčius žmones bei motyvuotas politiniais ar ideologiniais siekiais tokie aktai yra įvykdomi, norint sukelti baimės ir bejėgiškumo pojūtį visuomenėje.
The aim of this master‘s thesis is to confirm a hypothesis, if the current Lithuania's criminal code enables to distinguish Terrorism acts From other similar crimes, such as murder, threatening, intentionally caused serious bodily injuries, maiming, recruiting for criminal offenses or criminal organizations, destruction of property via weapons of mass destruction and other things. A big focus of the work will be directed towards the definition of Terorism, its legal regulations and correlation with the Criminal Code, adding the history of Terrorism and its evolution throughout the centuries. Detalizing further, we will differentiate the classification features of Terrorism Acts from other criminal offenses accordingly by their objective and subjective signs. The legal problems that current Lithuania‘s criminal code possess, such as lack of definition for given crime sections and the issue of being too abstract in its terminology and definition, that is occured dealing with specific cases, such as Terorism. In this thesis, it is aimed to separate, define and to make clear requirements of Terorism acts legal regulations. In addition, there is a detailed description about the specific objective and subjective features, that help recognize and classify crimes by their own unique nature. There is also a focus towards the communities safety, which is the main virtue that is protected by the law that is being directly threatened during a Terrorism act, such as mass suicide bombings in public places, hijacks, acts of arsonism and others. There are main distinguished universal criterias, that define the essence of a commited crime and are quoted by various science and scholary literature regarding criminology, which help understand the deeper concept between terrorism and other criminal offenses. There is an introduction to a growing threat of Terrorism and its relevance in the modern world, highlighting events that had occurred in the past. The work contains considerations to the the claims by International Conventions and their research, various quotations made by European, United States and Lithuanian Supreme Courts decisions and their judgments, scholary literature by national and foreign law analitics. Presentation of terrorism as an ideological phenomenon, its spread of motives, actions that are leading to reach political and ideological aims and agendas. The way these actions are presented by ways of spreading panic and terror across the world, using violent actions against non-combatant civilians, these kind of acts are commited in order to cause a sense of fear and distortion in the community and motivated by political and ideological aims.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34708
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34708
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
gytis_kymantas_md.pdf747.74 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

284
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.