Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34706
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Jurgaitytė, Kornelija
Supervisor: Janauskas, Giedrius
Title: Komunisčių veikla Antano Smetonos valdymo metu (1926-1940)
Other Title: Activities of women communists during the presidency of Antanas Smetona
Extent: 96 p.
Date: 18-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Istorijos katedra
Keywords: Moterys;Komunizmas;1926-1940 m.;Women;Communism
Abstract: 1918 m. pabaigoje įkurta Lietuvos komunistų partija beveik visą Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį buvo pogrindinė partija. Nepaisant to, kovodamos už savo įsitikinimus bei kitų priežasčių vedamos į partijos gretas stojo ir moterys bei merginos. Kadangi moterys sudarė tik mažumą partijos gretose, moterų komunistinė veikla ne iš karto sulaukė mokslininkų dėmesio, kurie pagrindinį dėmesį buvo sutelkę į vyrus. Šiame darbe bus apžvelgta Antano Smetonos valdymo laikotarpiu vykdyta moterų komunisčių veikla. Tyrimo eigoje bandyta realizuoti keturis uždavinius: ištirti LKP formavimąsi ir moterų padėtį joje, išnagrinėti LKP moterų veikimo gaires 1926 -1940 m., atskleisti LKP moterų aktyvisčių portretus bei išanalizuoti VSD kovos prieš LKP metodus 1926 -1940 m. Tyrime fragmentiškai analizuojama LKP veikla, jos narių gausa. Pristatomos priežastys, kurių vedamos moterys stojo į LKP bei kokia buvo moters padėtis 1926-1940 m. Lietuvoje. Nagrinėjamas komunisčių amžius, jų socialinė padėtis. Tyrimo metu pastebėta, kad didelė dalis LKP bei LKJS narių buvo žydų tautybės atstovai. Ši tendencija pasireiškė ir tarp moterų, tad bandoma išanalizuoti šio reiškinio priežastis. Komunizmo ideologija buvo patraukli ne tik suaugusiems, tačiau sulaukė atgarsio ir jaunimo gretose. 16 metų sulaukę jaunuoliai stodavo į Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungą, kuri buvo pirmasis laiptelis pradedant revoliucionieriaus ,,karjerą“. Šiame tyrime, kaip jau sufleruoja tyrimo tema, pagrindinis dėmesys skiriamas LKP moterų komunistinei veiklai. Darbe susitelkiama į darbą LKP moterų skyriuose, aptariamas ir moterų įsitraukimas į kadrų rengimą politiniuose kursuose Maskvoje. Didelis dėmesys koncentruojamas į kalėjimus, kuriuos prilyginau komunisčių politinei mokyklai. Tyrime analizuojamas ir komunisčių įsitraukimas į pogrindinės spaudos organizavimą ir platinimą. Tyrimo metu buvo ištirti 35 komunisčių atvejai, tačiau siekiant išsamesnės analizės buvo nuspręsta darbe detaliau atskleisti trijų Lietuvos komunistų partijos aktyvisčių portretus. Pristatoma Marijos Chodosaitės, Lėjos Aleksandravičiūtės ir Miros Bordonaitės asmenybės, jų įsitraukimo į partijos aplinkybės, politinė karjera Lietuvos komunistų partijoje, veikimo gairės, suėmimai. Žinoma, kad į komunistinę veiklą Lietuvos valdžia nežiūrėjo atsainiai, su šia problema kovojo Valstybės saugumo departamentas. Archyvinė medžiaga išduoda, kad tuo tikslu veikė gausus departamento agentų tinklas, kuris ne tik nuolat sekė komunistų partijos narius, infiltravo į partiją kelis šimtus savo agentų, rinko bei analizavo apie juos surinktą informaciją, bet ir darė kratas, suimdavo. Tačiau VSD pripažino, kad tokie kovos su LKP būdai nedavė reikiamų rezultatų.
The Communist Party of Lithuania, established at the end of 1918, was an underground party for almost the entire period of the Independent Lithuania. Nevertheless, women also joined the party in order to fight for their beliefs and for other reasons. As women accounted only for a minority of the party, the activities of the communist women did not immediately attract the attention of the scientists. This research will review the activities of the communist women during the presidency of Antanas Smetona. The research analyses some aspects of the activities of the CPL and the number of its members. It also represents the reasons why women joined the CPL and the position of a woman in 192-1940. During the analysis it was determined that a significant part of the members of the CPL and the Communist Youth Union of Lithuania were Jewish therefore this research attempts to investigate the causes of this phenomenon. The Communist ideology was attractive not only to adults, but it also gained attention among young people. As the theme suggests, the present thesis will mainly focus on the activities of the communist women in the CPL. The research is directed towards the activities of the women’s units of the district committees of the CPL, and discusses the women’s involvement in the preparation of cadres during the political courses in Moscow. It also focuses on the prisons, which might be considered the political school for the communist women. The thesis also analyses the involvement of communist women in the organization and distribution of the underground press. During the research 35 cases of communist women were analysed, however, in order to have a more thorough analysis it was decided to reveal three detailed portraits of the activist women of the Communist Party of Lithuania. The thesis presents the personalities of Marija Chodosaitė, Lėja Aleksandravičiūtė and Mira Bordonaitė, the circumstances under which they joined the party, their political careers in the Communist Party of Lithuania, the guidelines of their activities. It is known that the Lithuanian Government followed the communist activities and the State Security Department intended to deal with this problem. In accordance with the archival material, the wide network of agents of the Department continuously followed the members of the Communist Party, infiltrated hundreds of their agents into the Party, collected and analysed the information about the members, carried out searches and arrested them. However, the State Security Department acknowledged that such methods used against the CPL did not produce the expected results.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34706
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34706
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

468
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

1,110
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.