Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34700
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Ilgavičiūtė, Monika
Supervisor: Jakštaitė, Gerda
Title: Counterterrorism strategy during the administration of B. Obama: cases of Al-Qaeda and ISIS
Other Title: Anti-terorizmo strategija B. Obamos administracijos laikotarpiu: Al-Qaeda ir ISIS atvejai
Extent: 82 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Counterterrorism;Strategy;B. Obama;Al-Qaeda;ISIS;Anti-terorizmas;Strategija;B. Obama;Al-Qaeda;ISIS
Abstract: The master thesis analyses the Counterterrorism Strategy during the B. Obama administration in the cases of Al-Qaeda and ISIS. The thesis focuses on analysing the strategies ability to adapt to the evolution of terrorism in order to defend against the threat to national and international security. The object of this thesis is U.S. National Strategy for Counterterrorism of 2011: cases of Al-Qaeda and ISIS. The aim that was formulated for the thesis is to assess the implementation of the U.S. Counterterrorism Strategy of 2011 according to the features of a good strategy in the cases of Al-Qaeda and ISIS. Also, the hypothesis of the master thesis is that the U.S. Counterterrorism Strategy is designed to adapt to fight against Al-Qaeda and ISIS. To achieve this this, these goals were formulated: 1) To formulate the theoretical framework of neoclassical realism, terrorism and provide the theoretical aspects of a strategy with the focus on the features of a good strategy; 2) To analyze patriotism in U.S. National Strategy for Counterterrorism, historical background and the institutional framework for Counterterrorism; 3) To assess the U.S. budget, cooperation with other states and other strategic documents; 4) To evaluate the U.S. Counterterrorism Strategy and policy during the B. Obama administration. The Counterterrorism Strategy during the B. Obama administration is analysed according to the concepts of a good strategy, which are provided by S. L. Claude. The analysis is conducted by applying the case analysis and comparative methods, analysing the discourse and the analysis of official documents. The analysis led to the conclusion that the Strategy and policy of the B. Obama administration has faced some challenges in the fight against Al-Qaeda and ISIS. While the strategy matches the majority features of a good strategy that were provided by S. L. Claude, there have been issues regarding the cooperation with other actors in the international arena and difficulty in managing the budget as well as cooperating with the Congress to get the approval for certain measures and actions. Overall, the administration was influenced by the policy of the previous administration and this can be seen in the policy and actions in fighting Al-Qaeda. However, the pitfall of the strategy in some points was that the administration did not anticipate the emergence of ISIS and the scale of its threat to security, which made it harder to fight this organisation, despite the fact that the Strategy was able to adapt to the evolution of threats up to a point.
Šiame baigiamąjame Magistro darbe analizuojama Anti-Terorizmo strategija B. Obama administracijos laikotarpiu, fokusuojantis į Al-Qaeda ir ISIS atvejus. Darbas yra sutelktas analizuoti strategijos galimybes prisitaikyti ir besikeičiančių bei evoliucionuojančių grėsmių. Šio darbo objektas yra 2011 metų JAV Nacionalinė Anti-Terorizmo Strategija: Al-Qaeda ir ISIS atvejai. Darbo tikslas: įvertinti JAV Nacionalinės Anti-Terorizmo Strategijos pritaikymą kovojant su AL-Qaeda ir ISIS pagal geros strategijos bruožus. Darbo hipotezė: JAV Nacionalinė Anti-Terorizmo Strategija yra sukurta taip, kad galėtų prisitaikyti kovoje su Al-Qaeda ir ISIS. Tam pasiekti buvo išsikelti šie uždaviniai: 1) Suformuluoti teorinį neoklasikinio realizmo ir terorizmo pagrindą ir pateikti teorinius strategijos aspektus ir geros strategijos bruožus; 2) Išanalizuoti patriotizmo lygį JAV Nacionalinėje Anti-Terorizmo Strategijoje, pateikti istorinį kovos su terorizmu pagrindą, ir institucinę kovos su terorizmu bazę; 3) Įvertinti JAV biudžetą, bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis ir kitus strateginius JAV dokumentus; 4) Įvertinti JAV Nacionalinę Anti-Terorizmo Strategiją ir B. Obamos administracijos politiką kovai su terorizmu. JAV Nacionalinė Anti-Terorizmo Strategija yra analizuojama pagal geros strategijos bruožus, kuriuos pateikė S. L. Claude. Analizei pasitelkiami atvejo ir palyginamieji metodai, dokumentų, turinio ir diskurso analizės metodai. Magistro darbę įvykdyta analizė leidžia daryti išvada, kad JAV Nacionalinė Anti-Terorizmo Strategija ir vykdoma B. Obamos politika susidūrė su iššūkiais kovoje su AL-Qaeda ir ISIS. Nors strategija ir atitinką daugelį geros strategijos bruožų, ji susidūrė su iššūkiais biudžeto, bendradarbiavimo su kitais aktoriais ir siekiant gauti patvirtinimą iš Kongreso naujoms operacijoms ar papildomam finansavimui. Administracijos politikai darė įtaką prieš tai buvusios administracijos pradėta kova su Al-Qaeda ir tai atsispindi jų veiksmuose kovojant su šia teroristine organizacija. Kita vertus, strategijos trūkumas atsiskleidė tame, kad administracija nesitikėjo, jog ISIS taps didele grėsme JAV saugumui, kas apsunkino kovą su šia teroristine organizacija nepaisant to, kad analizuota strategija kai kuriose srityse sugebėjo prisitaikyti prie evoliucionuojančios grėsmės.  
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34700
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34700
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
monika_ilgaviciute_md.pdf1.03 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.