Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34699
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Rodaitė, Karolina
Supervisor: Česnakas, Giedrius
Title: The role of nationalism in the People’s Republic of China’s foreign policy towards Japan from Mao Zedong till Xi Jinping
Other Title: Nacionalizmo vaidmuo Kinijos Liaudies Respublikos užsienio politikoje Japonijai nuo Mao Zedong iki Xi Jinping
Extent: 178 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Chinese foreign policy;Nationalism;Japan;China;Kinijos užsienio politika;Nacionalizmas;Japonija;Kinija
Abstract: The master thesis analyses the role of nationalism in the People’s Republic of China’s foreign policy formulation towards Japan from the rule of Mao Zedong till Xi Jinping. With the changes in the states position in the international and reginal status quo, as well as increasing domestic nationalism changes the states rhetoric and policy towards neighbouring states, therefore it raises the question - how does nationalism effect Chinese foreign policy towards Japan? The object of the master thesis is nationalism in the context of the People’s Republic of China’s foreign policy towards Japan from the rule of Mao Zedong to the presidency of Xi Jinping. The aim of the master’s thesis - to analyze the effects of state-led nationalism on the formation of the People’s Republic of China’s foreign policy towards Japan from the rule of Mao Zedong to the presidency of Xi Jinping. Therefore, in order to achieve the aim of the master’s thesis the following tasks were formulated: 1) To define the concept of nationalism; 2) To define the link between nationalism and Chinese domestic policy; 3) To determine the link between nationalism and Chinese foreign policy; 4) To analyze the effect of nationalism on Chinese foreign policy evolution towards Japan from the rule of Mao Zedong to president Xi Jinping. In order, to analyse the role of nationalism in Chinese foreign policy formulation towards from the rule of Mao Zedong till Xi Jinping the neoclassical realist theory is utilized to analyse the effect nationalism has on Chinese foreign policy formulation towards Japan during the rules of different Chinese leaders not only through an historic narrative but also during changes in the perceptions of Chinese leaders regarding the international system and etc. Furthermore, a quantitative and qualitative content analysis of the speeches of the leader of the People’s Republic of China is conducted. Another research methods utilized in the thesis are the comparative, document analysis and generalization methods. In the master’s thesis the conclusion is made that the hypothesis that rise of nationalism and nationalistic sentiments in the People’s Republic of China's foreign policy towards Japan has an impact on the degree of its assertiveness was verified. However, other variables such as dynamics in state power, perception of the “other” and etc. also have an effect on the degree of assertiveness in Chinese foreign policy towards Japan.
Šiame baigiamajame magistro darbe nagrinėjamas nacionalizmo vaidmuo formuojant Kinijos Liaudies Respublikos užsienio politikoje Japonijai nuo Mao Zedong iki Xi Jinping valdymo laikotarpio. Keičiantis valstybės pozicijai tarptautiniame ir regioniniame status quo, bei augant nacionalizmo vaidmeniui valstybės viduje kinta valstybės retorika ir politika kaimyninių valstybių atžvilgiu, kyla klausimas – kaip nacionalizmas įtakoja Kinijos užsienio politikos formavimą Japonijos atžvilgiu? Todėl pastarojo magistrinio darbo objektas – nacionalizmas Kinijos Liaudies Respublikos užsienio politikoje Japonijai nuo Mao Zedong iki Xi Jinping prezidentavimo. Pagrindinis magistro darbo tikslas – išanalizuoti nacionalizmo poveikį Kinijos Liaudies Respublikos užsienio politikos Japonijai sudarymui nuo Mao Zedong iki prezidento Xi Jinping valdymo laikotarpio. Magistro darbe formuojami šie uždaviniai: 1) Apsibrėžti nacionalizmo sąvoką; 2) Nustatyti sąsają tarp nacionalizmo ir Kinijos vidaus politikos; 3) Nustatyti sąsają tarp nacionalizmo ir Kinijos užsienio politikos; 4) Išanalizuoti nacionalizmo įtaką Kinijos užsienio politikos raidoje Japonijai tuo Mao Zedong iki prezidento Xi Jinping. Nacionalizmo įtaką formuojant Kinijos Liaudies Respublikos užsienio politiką Japonijai nuo Mao Zedong iki Xi Jinping valdymo laikotarpiais leidžia atskleisti neoklasikinio realizmo teorinė prieiga valstybės užsienio politiką analizuojant per istorinį naratyvą, valstybės vadovų tarptautinės sistemos suvokimą, valstybės galios kitimą ir t.t. Magistro darbe atliekant analizuojant Kinijos Liaudies Respublikos vadovų kalbas yra atliekama kokybinę ir kiekybinę pastarųjų kalbų turinio analizė, kurios rezultatai papildomi darbe taikant dokumentų analizės, lyginamąjį ir apibendrinimo tyrimo metodus. Baigiamajame magistro darbe daromos išvados, jog iškelta hipotezė, kad Kinijos Liaudies Respublikos užsienio politikos Japonijai agresyvumo laipsniui įtakos turi kintantis nacionalizmas ir nacionalistiniai jausmai, pasitvirtino. Tačiau kiti kintamieji, kaip kintanti valstybės galia, „kitų“ aktorių percepcija valstybės vadovų akyse ir pan. turi įtaką Kinijos užsienio politikos agresyvumo laipsniui Japonijos atveju.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34699
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34699
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
karolina_rodaite_md.pdf2.21 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

238
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.