Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34697
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Veiverytė, Greta
Supervisor: Čepukienė, Viktorija
Title: Jaunų suaugusiųjų alkoholio vartojimas: psichologinio atsparumo ir tėvų alkoholio vartojimo svarba
Other Title: Young adults' alcohol use: the importance of resiliency and parental alcohol misuse
Extent: 62 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Jauni suaugusieji;Psichologinis atsparumas;Tėvų alkoholio vartojimas;Young adults;Psychological resilience;Parental alcohol misure
Abstract: Tyrimo tikslas – atskleisti jaunų suaugusiųjų alkoholio vartojimo ryšį su jų psichologiniu atsparumu ir tėvų alkoholio vartojimu. Tyrime dalyvavo 328 22–34 metų amžiaus jauni suaugusieji, tarp kurių buvo 196 (59,8 %) moterys ir 132 (40,2 %) vyrai. Tyrimas buvo įgyvendintas naudojantis internetine apklausa. Jaunų suaugusiųjų psichologiniam atsparumui įvertinti buvo naudotas Psichologinio atsparumo klausimynas (Wagnild, Young, 1987), alkoholio vartojimo ypatumai analizuoti Probleminio alkoholio vartojimo skale AUDIT (Fleming, Murray, Subata, Valius, 1999). Tėvų probleminis alkoholio vartojimas nustatytas trumpuoju probleminio alkoholio vartojimo šeimoje klausimynu (CAST-6; Hodgins, Shimp, 1995). Tyrimo rezultatai parodė, kad jauniems suaugusiesiems, kurie augo alkoholiu piktnaudžiaujančių tėvų šeimose, nėra būdingas didesnis alkoholio vartojimas, lyginant su augusiais šeimose, kuriose tėvai alkoholiu nepiktnaudžiauja. Vis tik didesnis alkoholiu piktnaudžiaujančių tėvų skaičius šeimoje prognozuoja didesnį moterų alkoholio vartojimą. Jauniems suaugusiesiems, kurie augo alkoholiu piktnaudžiaujančių tėvų šeimose, nėra būdingas mažesnis psichologinis atsparumas, lyginant su augusiais šeimose, kuriose tėvai alkoholiu nepiktnaudžiauja. Tačiau, vyrams augusiems alkoholiu piktnaudžiaujančių mamų šeimose, būdingas mažesnis psichologinis atsparumas, lyginant su vyrais, augusiais šeimose, kuriose mamos alkoholiu nepiktnaudžiauja. Vyrų psichologinis atsparumas prognozuoja jų alkoholio vartojimo ypatumus jų įgyto išsilavinimo ir gyvenamosios vietos kontekste. Didesnis vyrų alkoholio vartojimas gali būti prognozuojamas, esant tokių veiksnių kontekstui, kaip mažesnis vyrų psichologinis atsparumas, žemesnis įgytas išsilavinimas bei gyvenimas mažesnėje gyvenvietėje. Moterų alkoholio vartojimo ypatumus prognozuoja jų amžius. Didesnį moterų alkoholio vartojimą prognozuoja jaunesnis jų amžius.
The aim of the research is to reveal the young adults‘ alcohol use relation with psychological resilience and alcohol use of their parents. The research included 328 22-34 year-old young adults (men and women). The subjects of the study were 196 (59.8%) women and 132 (40.2%) men. The research was carried out using an online poll on the website "Apklausa.lt“. The Psychological Resilience Questionnaire (Wagnild, Young, 1987) was used to assess psychological resilience of young adults. Young adult alcohol use peculiarities were analysed by a Problematic Alcohol Use Scale AUDIT (Fleming, Murray Subata, Will, 1999). Parental problematic alcohol use was determined by short questionnaire of problematic drinking in the family (CAST-6; Hodgins, Shimp, 1995). The results of the research showed that young adults, who grew up in families with alcohol abusing parents, do not use more alcohol in comparison with those having grown up in families where parents did not abuse alcohol. Increased number of alcohol abusing parents in the family predicts the women‘s increased alcohol use. Young adults who grew up in families with alcohol abusing parents, have no less psychological resilience, in comparison with those having grown up in families where parents did not abuse alcohol. However, the mens who grew up in alcohol-abusing mothers‘ families, have less psychological resilience having compared with the mens who grew in families in which mothers did not abuse alcohol. Men‘s psychological resilience predicts their alcohol use peculiarities in the context of their educational attainment and place of residence. Increased male alcohol use can be predicted, in the context of factors such as lesser psychological resilience of men, lower educational attainment and smaller place of residence. The peculiarities of women‘s alcohol use can be predicted by their age. The younger age of females can predict increased alcohol usage.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34697
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34697
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
greta_veiveryte_md.pdf646.75 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

368
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

84
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.