Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34693
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Vaičaitė, Viktorija
Supervisor: Misiūnienė, Jurga
Title: Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ir subjektyviai vertinamų emocinių santykių su mokytojais ryšys su adaptacija mokykloje
Other Title: The link between the creativity of primary school students with the subjective emotional relationship with teachers and school adaptation
Extent: 53 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Kūrybiškumas;Adaptacija;Mokytojų ir mokinių emociniai santykiai;Creativity;Adaptation;Emotional relationship between students and teachers
Abstract: Tyrimo tikslas: nustatyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ir subjektyviai vertinamų emocinių santykių su mokytojais ryšius su adaptacija mokykloje. Tyrime dalyvavo: 98 moksleiviai, kurių amžius nuo 9-erių iki 11-likos metų. Darbo tyrimui pasirinkti pradinės mokyklos moksleiviai. Tyrime dalyvavo 49 mergaitės ir 49 berniukai. Tyrimo duomenims surinkti naudojama apklausa raštu. Joje pateikiami demografiniai klausimai (lytis, klasė ir amžius). Mokytojų ir mokinių santykiams įvertinti naudojamas Dr. Jurgos Misiūnienės „Mokinių ir mokytojų emocinių santykių“ (MMES) klausimynas. Tiriamųjų kūrybiškumui nustatyti naudojamas Kristės Ribikauskaitės VDU (2016) piešimo užduotis. Adaptacijai įvertinti buvo modifikuotas angliškas klausimynas La Salle, T. P., McIntosh, K., & Eliason, B. M. (2016) ir sudarytas lietuviškas klausimynas išemant kelis teiginius. Tyrimo rezultatai. Mokinių adaptacija nėra tiesiogiai susijusi su vaikų kūrybiškumu, tačiau yra ryšys su adaptacija mokykloje ir mokytojų bei mokinių emociniais santykiais. Pastebėta, kad yra statistiškai reikšmingas ryšys lyginant kūrybiškumą pagal lyti.
The aim of the research: to assess the link between the creativity of primary school students with the subjective emotional relationship with teachers and school adaptation. The research included: 98 students, age 9 – 11. The students are studying in elementary school. The research included 49 boys and 49 girls. The research was based on a written questionnaire. The questionnaire displays demographic questions (gender, grade and age). To evaluate the relationship beween teachers and students a questionnaire by Dr. Jurga Misiūnienė, which is called „The questionnaire of the emotional relationship between students and teachers“ was used. To evaluate the creativity a drawing task by Kristė Ribikauskaitė VDU (2016) was used. The results of the research: student‘s adaptation is not directly related to children‘s creativity but there is a connection between the adaptation in school and the teacher‘s and student‘s emotional relationships. It is observed that there is a statistically significant correlation comparing creativity by gender.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34693
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34693
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
viktorija_vaicaite_md.pdf1.13 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

290
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.