Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34692
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Ražauskaitė-Pilipavičienė, Kristina
Supervisor: Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Title: Pirmų ir trečių klasių mokinių prosocialaus elgesio raiška tradicinėse ir netradicinėse ugdymo įstaigose, remiantis tėvų, mokytojų ir pačių vaikų vertinimu bei vaikų elgesio stebėjimu
Other Title: Prosocial behaviour of the first and the third graders in traditional and non-traditional schools based on parents’, teachers’ and children’s evaluation and observation of children’s behaviour
Extent: 66 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Bendrojo ugdymo mokykla;Netradicinio ugdymo mokykla;Prosocialus elgesys;General education school;Non-traditional education school;Prosocial behavior
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti kiek pirmų ir trečių klasių mokiniams yra būdingas prosocialus elgesys atsižvelgiant į mokykloje taikomas ugdymo programas bei tokio elgesio vertinimo būdą. Tyrime dalyvavo 151 Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestų mokyklų mokiniai (77 mergaitės ir 74 berniukai), kurie mokosi tradicinėse (N=66) ir netradicinė (N=85) ugdymo įstaigose. Pagrindiniai tyrimo dalyviai yra pirmų ir trečių pradinių klasių mokiniai, kurių bendras amžiaus vidurkis yra 8,21 metai. Tyrimą sudarė trys etapai. Pirmajame etape tėvų buvo prašoma užpildyti sutikimo vaikams dalyvauti tyrime formą bei anketas, kuriose turėjo įvertinti savo vaikų prosocialų elgesį. Antrąjį etapą sudarė mokinių atsakymas į pateiktą klausimyną bei bendras darbas drauge, tai dėlionės dėliojimas, kuris buvo fiksuojamas vaizdo kamera, o vėliau buvo daroma prosocialaus elgesio bruožų analizė. Trečiąjį etapą sudarė mokytojų vertinimas tų mokinių, kurių tėvai sutiko, jog jų vaikai dalyvautų tyrime. Tyrimo rezultatai parodė, jog matuojant skirtingomis metodikomis galima nustatyti mokinių prosocialų elgesį. Tyrimo metu nebuvo atrastas atitikimas tarp tėvų, mokytojų, vaikų subjektyvaus vertinimo bei objektyvaus stebėjimo rezultatų (p > 0,05), tačiau rastas atitikimas tarp mokytojų ir tėvų vertinimo (p 0,05). Taip pat tyrimo metu atrasta, jog pradinių klasių mokiniams labiausiai būdingi tokie prosocialaus elgesio požymiai kaip dalinimasis bei bendradarbiavimas, o mažiausiai būdingas – palaikymas.
The aim of this research is to evaluate the extent of prosocial behavior of the first and third graders according to school education programs and method of such behavior evaluation. Participants of the research were 151 children from schools of Kaunas, Vilnius and Klaipėda (77 girls and 74 boys) who are studying in traditional (N = 66) and non-traditional (N = 85) educational institutions. The main participants were the first and the third graders with an overall average age of 8,21 years. The research consisted of three stages. The first stage consisted of submission of envelopes with agreement forms and questionnaire to the parents of children and parents had to evaluate by themselves their children prosocial behavior. The second stage consisted of answers of children to the submitted questionnaire as well as group work – storing of puzzle (which was recorded with video camera) and analysis of the features of prosocial behavior of participants. The third stage consisted of the process of teacher evaluation of children whose parents agreed that their children participate in the research. Results of the research showed that prosocial behavior of children can be evaluated by using different methods. During the research there was not found correspondence between parents, teachers and children's subjective evaluation and between objective monitoring results (p > 0,05), but was found the correspondence between the teacher and parents evaluation (p 0.05). The results also showed that such forms of prosocial behavior as sharing and collaboration are the most common in primary school children and the least common form of prosocial behavior is support.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34692
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34692
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
kristina_razauskaite-pilipaviciene_md.pdf867.32 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

200
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

16
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.