Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34686
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Mažeitavičiūtė, Rima
Supervisor: Šulcienė, Lina
Title: Krikščioniškasis gyvenimas ir laiko greitėjimas medijuotoje tikrovėje skirtingo amžiaus lietuvių katalikų požiūriu
Other Title: Christian life and time acceleration in media constructed reality: the attitudes of different age groups of Lithuanian catholics
Extent: 65 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra
Keywords: Kairos;Chronos;Laiko greitėjimas;Medijos;Time acceleration;Media
Abstract: Darbo esmė. Šventajame Rašte žmonijos istoriją žymi ikimesijinis ir pokristinis laikotarpiai. Laikas pažymėtas nuopuoliais, pažadu ir laukimu. Krikščionys laukia antrojo Kristaus atėjimo ir rūpinasi savo bei kitų Išganymu. Šventojo Rašto pasakojimas apie Mortą ir Mariją iliustruoja būdingas situacijas tiek bibliniais laikais, tiek šiandien. Dabartiniame technologijų įsigalėjimo amžiuje žmogaus gyvenimui kyla naujų užduočių ir jo rūpestis yra kaip tame laike kuo pilniau atliepti krikščioniškąjį pašaukimą. Šiuo darbu siekta išsiaiškinti kokią reikšmę krikščioniškajam gyvenimui turi laiko greitėjimas medijuotos tikrovės kontekste ir nustatyti katalikų požiūrį į šį reiškinį. Pagrindinės darbo išvados. Darbo tikslui pasiekti buvo atliktas empirinis tyrimas, kuriame apklausti devyni skirtingo amžiaus katalikai. Tyrimo klausimai atskleidė intervantų laiko sampratą, laiko patirtis bei jo paskirstymo tendencijas, iššūkius ir požiūrį į medijas. Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad skiriasi intervantų užimtumas ir prioritetai dėl skirtingo amžiaus, įsipareigojimų ir šeiminės padėties. Dvasinės patirties išraiškos nevienodos. Tikėjimo praktikavimui tiesioginę įtaką daro laiko ištekliai, sąmoningumas ir dvasinis brandumas. Nors intervantų požiūris į technologijas panašus, tačiau jų naudojimo tikslingumas ir intensyvumas skirtingi.
The Essence of Master thesis. The history of mankind is divided into two periods in the Holy Bible – before and after Christ. The biblical time is full of downfalls, pledges and anticipation. Christians are waiting for the Second Advent of Jesus Christ and act for the Salvation of the others and themselves. The story of Martha and Mary in the Bible illustrates common concerns of the mankind. Today in technology-based society there occur new challenges to Christian lives so that his or her concern becomes of how to fulfil Christian mission. The aim of the paper is to define how Christian life is being influenced by accelerating time in media reality and to determine the Catholics’ attitudes to the phenomenon. The main conclusions of the paper. To achieve the goals of the paper there was carried out an empirical study. There were interviewed nine Lithuanians Catholics of different age groups. The survey revealed respondents perception of time, time planning skills, challenges and their attitudes towards media. The results of the empirical study showed that priorities and pursuits correlate to the age of the respondents, marital status and responsibilities. The respondents are of different religious backgrounds. Time resources, awareness and spiritual growth have direct influence on how they practice Christian values. The attitude of the respondents towards technologies resemble, nonetheless the difference lies in purpose and frequency of using media.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34686
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34686
Appears in Collections:2017 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
rima_mazeitaviciute_md.pdf657.86 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.