Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34685
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Visockaitė, Jolita
Supervisor: Jakštaitė, Gerda
Title: The implications of the Ukraine crisis to the US-Lithuanian relations
Other Title: Ukrainos krizės poveikis JAV - Lietuvos tarptautiniams santykiams
Extent: 110 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: US;Lithuania;Relations;Ukraine crisis;JAV;Lietuva;Santykiai;Ukrainos krizė
Abstract: The crisis in Ukraine alarmed not only Lithuania but the whole international community about the aggressive Russian policy. The Russian actions arose the concerns in neighboring countries, including Lithuania and other Baltic states about their security and sovereignty. The US took steps in order to confront Russian aggression in Ukraine, and to reassure the concerned allies of the US commitment to their security. This master thesis’ topic is “The Implications of the Ukraine Crisis to the US-Lithuanian Relations”. This topic was chosen due to the fact that not many academic studies have yet been conceived in the selected field. Also, this topic is relevant today not only for the studies of international relations, but it is also significant for countries of such geopolitical situation as the Baltic countries are – between the interests of the two great powers: Russia and the United States. The goal of the thesis is to analyze how the Ukraine crisis influenced the international relations of Lithuania and the United States. The tasks of the research are the following: 1. To reveal the features of Classical Realism as international relations theory. 2. To explain the factors influencing the US-Lithuanian relations. 3. To investigate the US-Lithuanian international relations’ situation before the Ukraine crisis (analysis of the official US rhetoric and foreign policy practice). 4. To study the US official rhetoric about Lithuania (and Baltics) after Ukraine crisis started. 5. To analyze the US foreign policy practice with Lithuania after crisis in Ukraine began. The Defended Statement of this thesis is: the Implications of Ukraine crisis intensified relations of the US-Lithuania only in the question of security assurance and NATO commitment. The research of this master thesis has been conducted applying document and political discourse analysis methods, as well as the quantitative and qualitative analysis methods. The analysis revealed that the defended statement can be assumed correct – the most significant implications of the Ukraine crisis found after the analysis indeed relate to the intensified US-Lithuanian relations in regards to the security assurance and NATO commitment. Nonetheless, the analysis also suggests that Ukraine crisis influenced the US perception of Russia: no longer considering it a partner, and thus, the US focused its attention in the Baltics on strengthening the security and military capabilities and strongly supporting Lithuania’s efforts for energy security and less dependence on Russia. In addition, the Ukraine crisis seems to have an impact of the US-Lithuanian economic relations too: the economic area of US-Lithuania relations became less intense.
Ukrainos krizė įspėjo Lietuvą ir visą tarptautinę bendruomenę apie Rusijos agresyvią politiką. Rusijos veiksmai sukėlė nerimą dėl saugumo bei nepriklausomybės kaimyninėse valstybėse, tarp kurių yra Lietuva ir kitos Baltijos šalys. Siekiant konfrontuoti Rusijos agresiją Ukrainoje, Jungtinės Amerikos Valstijos ėmėsi veiksmų bei siekė užtikrinti sunerimusias sąjungininkes dėl JAV įsipareigojimo jų saugumui. Šio magistro baigiamojo darbo tema yra “Ukrainos krizės poveikis Lietuvos-JAV tarptautiniams santykiams”. Šios temos pasirinkimą lėmė mažai atliktas akademinis šios temos tyrinėjimas bei temos aktualumas tarptautinių santykių mokslams. Taip pat, ši tema yra ypatingai aktuali šalims esančioms panašioje Lietuvai geopolitinėje situacijoje (esančioms tarp dviejų didžiųjų galių interesų). Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti kaip Ukrainos krizė paveikė JAV ir Lietuvos tarptautinius santykius. Tikslui pasiekti buvo iškelti penki pagrindiniai uždaviniai: 1. Pristatyti klasikinio realizmo tarptautinių santykių teorijos pamatinius bruožus. 2. Aptarti veiksnius, kurie daro įtaką JAV-Lietuvos tarptautiniams santykiams. 3. Ištirti JAV-Lietuvos tarptautinių santykių situaciją iki Ukrainos krizės pradžios (oficialios JAV retorikos bei užsienio politikos praktikos analizės). 4. Išanalizuoti oficialią JAV retoriką apie Lietuvą (ir Baltijos šalis) nuo Ukrainos krizės pradžios. 5. Išnagrinėti praktinę JAV užsienio politiką su Lietuva nuo Ukrainos krizės pradžios. Šio darbo ginamasis teiginys yra: Ukrainos krizė paveikė JAV-Lietuvos santykius tik saugumo užtikrinimo bei NATO įsipareigojimo kontekstuose. Darbe buvo naudojami: dokumentų ir politinio diskurso analizės metodai, bei kiekybinis ir kokybinis analizės metodai. Atlikus tyrimą, galima teigti, jog šio darbo ginamasis teiginys yra teisingas. Iš tiesų, paaiškėjo, kad didžiausią poveikį Ukrainos krizė padarė saugumo užtikrinimo ir NATO įsipareigojimo kontekstuose. Vis dėlto, buvo pastebėta, kad Ukrainos krizė taip pat padarė įtaką JAV požiūriui į Rusiją. JAV nebelaikė Rusijos partnere. Todėl JAV stipriai palaikė Lietuvos pastangas energetikos saugumo klausimu. Tikėtina, kad Rusijos įtaka gali būti sumažinta Lietuvai tampant vis mažiau priklausoma energetiškai. Galiausiai, Ukrainos krizė paveikė ir ekonominius JAV-Lietuvos santykius. Galima teigti, kad Ukrainos krizės dėka, JAV-Lietuvos ekonominiai santykiai buvo nustumti į šalį ir buvo labiau koncentruotasi į saugumo ir karines sritis.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34685
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34685
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

296
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

304
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.