Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34683
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Žievytė, Inga
Supervisor: Daugelavičius, Rimantas
Title: Lactococcus lactis infekcijos c2 ir sk1 fagais tyrimai
Other Title: Studies of Lactococcus lactis infection by phages c2 and sk1
Extent: 63 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biochemijos katedra
Keywords: Pieno rūgšties bakterijos;Bakteriofagas;Infekcija;Pasterizacija;Dvivalenčiai katijonai;Lactic acid bacteria;Bacteriophage;Infection;Pasteurization;Divalent cation
Abstract: Lactococcus lactis is one of the most commonly used lactic acid-producing bacteria in the dairy industry. These bacteria are usually infected by phages belonging to the Siphoviridae family. Due to phage-caused infections the dairy industry experiences substantial loss of income.The aim of this work is to investigate the effects of environmental conditions for c2 and sk1 phages. It was known that divalent cations could be required for effective phage infection. The results of this study showed that calcium or strontium ions are required for effective infection of c2 phage. Calcium, manganese or strontium ions are required for effective infection of sk1 phage. We demonstrated that adsorption of c2 and sk1 phages is faster and more efficient in presence of calcium ions. Sk1 phage is more demanding to calcium deficiency: adsorption is less effective than phage c2. The adsorption of both phages c2 and sk1 on cells affected by heat is completely not happening and the adsorption on cells affected by phenol is weak. It is usual in the dairy industry to inactivate phages by heat, but higher the temperature is, more taste and presentation of the final product is affected. Suspension of phages c2 and sk1 were heated at 63°C for various time periods. It was observed that heating affects only the course of infection. The infectivity of c2 and sk1 phages is reduced after heating at 72 and 81 °C. Phages c2 and sk1 were inactivated after heating at 90°C. The infectivity of c2 and sk1 phages almost not reduced and the viability of L. lactis is reduced six times after 37 days drying at 22 oC temperature.
Lactococcus lactis yra vienos iš dažniausiai pieno pramonėje naudojamų pieno rūgštį gaminančių bakterijų. Dažnai susiduriama su šių bakterijų virusine infekcija, dažniausiai Siphoviridae šeimai priklausančiais fagais. Dėl fagų sukeliamų infekcijų – pieno pramonėje patiriami nuostoliai. Šio darbo tikslas – ištirti aplinkos sąlygų poveikį c2 ir sk1 fagų infektyvumui. Buvo žinoma, kad dvivalenčiai katijonai gali būti reikalingi efektyviai faginei infekcijai. Mūsų atliktų tyrimų rezultatai pademonstravo, kad efektyviai infekcijai fagu c2 yra reikalingi kalcio arba stroncio katijonai, o infekcijai fagu sk1 – kalcio, mangano arba stroncio katijonai. Pademonstravome, kad fagų c2 ir sk1 adsorbcija yra greitesnė ir efektyvesnė papildžius terpę kalcio jonais. Fagas sk1 yra reiklesnis Ca2+ jonams: terpėje be šių jonų priedo, fago sk1 adsorbcija yra mažiau efektyvi nei fago c2. Tiek c2, tiek ir sk1 visiškai nesiadsorbuoja ant karščiu inaktyvuotų ląstelių ir blogai adsorbuojasi ant fenoliu inaktyvuotų ląstelių. Pieno pramonėje įprasta fagus inaktyvuoti karščiu, bet kuo temperatūra aukštesnė, tuo labiau paveikiami galutinio produkto skonis bei išvaizda. Skirtingos trukmės laikotarpiais veikiant fagus 63 °C temperatūra, pastebėta, kad tokia inkubacija atsiliepia tik infekavimo greičiui. Paveikus fagus 72 arba 81 °C temperatūra, jų infektyvumas sumažėja, o po inkubacijos 90 °C temperatūroje fagai c2 ir sk1 yra inaktyvuojami. Fagų c2 ir sk1 infektyvumas beveik nesumažėja po 37 dienų džiovinimo 22 oC temperatūroje, nors pačių L. lactis ląstelių gebėjimas formuoti kolonijas sumažėja 6 kartus.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34683
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34683
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
inga_zievyte_md.pdf1.53 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

216
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

2
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.