Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34675
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Giedraitytė, Greta
Supervisor: Jakštaitė, Gerda
Title: LGBT rights in foreign policy: the case of the United States
Other Title: LGBT teisės užsienio politikoje: Jungtinių Valstijų atvejis
Extent: 71 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: LGBT;Human rights;Rhetoric;Foreign policy;Constructivism;LGBT;Žmogaus teisės;Retorika;Užsienio politika;Konstruktyvizmas
Abstract: In recent years, a lot of political attention has been paid to LGBT- Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender persons equality worldwide (also known as SOGI- sexual orientation and gender identity). The United Nations Human Rights Council adopted the LGBT resolution in September 2014 and it was supported by many governments around the world, including the United States which has actively been pushing for LGBT issues to be discussed in global forums. Recently it has become a more prominent international relations problem when other states have started aligning with the Western idea of modernity and equality which are perceived as the active proponents of LGBT equality agenda. International action and support over the LGBT issue gained a lot of attention and because of it a backlash occurred- some countries aligning themselves as protectors of LGBT rights and others as the opposition to such rights. The United States was the first country to release a global strategy in 2011.12.16 presidential memorandum to battling LGBT discriminations but how does this Western power shape this problem and how does it frame the issue in regard to itself and other states? This paper seeks to research how the LGBT issues are constructed and perceived during the presidency of Barak Obama. The aims of this research are: (1) to make a methodological framework to aid the analysis; (2) to analyse LGBT human rights issue framing in the United States during B.Obama’s administration before the presidential memorandum of 2011.12-06, and (3) to analyse LGBT human rights issue framing in the United States during B.Obama’s administration after the memorandum of 2011.12.06. The main goal of the paper is to see how these perceptions are formulated in the selected period’s rhetoric. In the paper, constructivism was the main theory of international relations used. Other theories include work done on international norm diffusion by Katherine Sikkink et al., and coercive rhetoric theory to help analyse the effect of the speeches. 16 documents and fact sheets published by the United States government were analysed, along with 2630 speeches of B. Obama and other governmental officials. The documents and speeches were analysed using content and document analysis methods and the research provided answers according to a pre-determined set of criteria: (1) whether LGBT rights are framed as a human rights issue; (2) how exactly LGBT rights are framed as a human rights problem, (3) whether some countries are named as violating LGBT rights more than other in the view of the U.S.; (4) what action plan the U.S. proposes to the global community in the context of LGBT rights issue; (5) how does the U.S. positions itself regarding this issue. The results of the research confirm the hypothesis that the U.S. officials frame LGBT rights only as human rights by framing the LGBT community to be within the vulnerable group of minorities. The results showed a contrastive framing of LGBT issues, presenting some states as the opposition to these rights and urging other states to take sides. B. Obama, H.Clinton, and other officials primarily stressed the U.S. role as the role of a leader facing this issue.
Pastaraisiais metais labai daug dėmesio politikoje buvo ir yra skiriama LGBT temai-lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų teisėms. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba 2014-aisiais metais priėmė LGBT teisių nutarimą, kuris buvo remiamas didelio skaičiaus valstybių, o tarp jų ir Jungtinių Valstijų, pritarimu. JAV jau keletą metų aktyviai ragina pasaulinę bendruomenę imtis priemonių kovoti už LGBT bendruomenės teises. Atsiradusi atskirtis tarp valstybių besitapatinančių su vakarietiška LGBT teisių idėja ir tų valstybių, kurios atmeta LGBT teises kaip vakarų primestą propagandą, sukėlė daug diskusijų ir paspartino abi puses imtis priemonių. Jungtinės Amerikos Valstijos buvo pirmoji valstybė paskelbusi pasaulinę LGBT teisių gynimo strategiją, bet kaip ši valstybė formuoja LGBT problemą ir kaip ši problema vaizduojama? Šio magistrinio darbo tikslas yra išsiaiškinti kaip buvo vaizduojama LGBT teisių problema Barako Obamos kadencijų laikotarpiais, atsakant į iškeltus uždavinius: (1) sudaryti atitinkamą tyrimo strategiją; (2) išanalizuoti LGBT teisių problemos vaizdavimą B.Obamos kadencijos laikotarpiu iki 2011.12.06 memorandumo; (3) išanalizuoti LGBT teisių problemos vaizdavimą B.Obamos kadencijos laikotarpiu po 2011.12.06 memorandumo. Tyrimas buvo atliekamas naudojant konstruktyvistinės tarptautinių santykių teorijos perspektyvą ir pasitelkiant turinio bei dokumentų analizės metodus, bei pasitelkiant tarptautinių normų teorijas aprašytas Katerinos Sikkink ir retorikos teoriją. Iš viso buvo išanalizuota: 18 strateginių dokumentų ir 2630 JAV prezidento B. Obamos kalbų. Tyrimas pateikia atsakymus į 5 analizės aspektus: (1) ar LGBT vaizduojamos kaip žmogaus teisės atsakant (2) jeigu taip, tai kaip LGBT yra vaizduojamos kaip žmogaus teisės, (3) ar kalbose ir dokumentuose vienos valstybės vaizduojamos kaip didesnės LBT teisių pažeidėjos nei kitos valstybės, (4) kokį veiksmų planą JAV siūlo LGBT teisių problemai spręsti, (5) kur save pozicionuoja JAV LGBT teisių problemos atžvilgiu. Rezultatai patvirtino ginamąjį teiginį, jog LGBT teisės įsivaizduojamos kaip žmogaus teisės ir LGBT bendruomenė priskiriama diskriminuojamų pažeidžiamų mažumų grupei. LGBT teisės vaizduojamos kontrastuojant žmogaus teisių pažeidimų sunkumą ir raginant kitas valstybes rinktis, kurion pusėn stoti šios problemos klausimu. Rezultatuose atsispindi, jog JAV valstybės pareigūnai kalbėjo apie JAV vaidmenį LGBT teisių klausimu kaip apie labai svarbų arba patį svarbiausią, pabrėžiant nugalėtojo ir lyderio vaidmenį.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34675
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34675
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

141
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

443
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.