Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34667
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gaudinskaitė, Deimantė
Supervisor: Spaičienė, Jurgita
Title: Ar LR Civiliniame kodekse numatytas draudimas sudaryti santuoką su tos pačios lyties asmeniu neprieštarauja teisei į šeimos gyvenimą?
Other Title: Does the prohibition of same- sex marriage in the Civil Code of the Republic of Lithuania contradicts the family rights?
Extent: 44 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Santuoka;Partnerystė;Šeima;Lygios galimybės;Tos pačios lyties asmenys;Human rights;Partnership;Family;Equal rights;Same-sex partnership
Abstract: Magistro baigiamojo darbo tema: „Ar Civiliniame kodekse numatytas draudimas sudaryti santuoką su tos pačios lyties asmeniu neprieštarauja teisei į šeimos gyvenimą?“ Darbo tikslas – išanalizuoti, ar Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (toliau – CK) numatytas draudimas sudaryti santuoką su tos pačios lyties asmeniu neprieštarauja teisei į šeimos gyvenimą. Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: išnagrinėti šeimos sampratą teisine ir plačiąja prasme; išnagrinėti teisinius ir socialinius tos pačios lyties asmenų teisinės formos ypatumus – kur santuoka, o kur partnerystė; išanalizuoti, ar draudimas sudaryti santuoką tarp tos pačios lyties asmenų nepažeidžia žmogaus teisių. Tyrimo hipotezė nepasitvirtino. Kintant šeimos sampratai tiek plačiąja, tiek teisine prasme, nesikeičia LR CK reglamentuojamas draudimas sudaryti santuoką tarp tos pačios lyties asmenų. Tai pažeidžia prigimtines žmogaus teises. Suaugęs ir veiksnus žmogus turi teisę į santuokos sudarymą su kitu žmogumi. LR CK numatytas draudimas tos pačios lyties asmenims sudaryti santuoką yra diskriminuojantis, nes toks reglamentavimas tarsi teigia tokį faktą, jog Homoseksualūs asmenys yra „mažiau žmonės“. Moksliniai tyrimai, apžvelgti antrajame darbo skyriuje įrodo, kad homoseksualumas nėra liga, o homoseksualios ir heteroseksualios šeimos mažai kuo skiriasi: tiek homoseksualios, tiek heteroseksualios poros, gyvenančios kartu, veda bendrą ūkį, partnerius sieja artimi ryšiai; poros augina vaikus. Skirtumas tik tas, kad homoseksualios poros negali susilaukti vaikų natūraliu būdu - jos augina vieno iš partnerių vaikus. Tačiau užmegzti naują gyvybę nėra vienintelis santuokos tikslas. Tarpusavio supratimas, meilė, rūpestis bei teisinis įsipareigojimas vienas kitam prieš valstybę yra vienas iš santuokos tikslų. Vien gyvenimo kartu de facto neužtenka, nes tokiu atveju nėra teisinio įsipareigojimo prieš valstybę. Taigi pagrįstai galima teigti, kad tos pačios lyties asmenys negali tuoktis, todėl jų prigimtinė piliečio teisė į dviejų žmonių santuoką yra pažeista. Pagrindinis homoseksualių asmenų partnerystės ir santuokos teisinio reguliavimo tikslas yra ne tokių santykių išviešinimas, kaip kad teigia tos pačios lyties asmenų santuokos ir partnerystės priešininkai, bet silpnesnio partnerio ir vaikų apsauga. Raktiniai žodžiai: prigimtinės žmogaus teisės, santuoka, partnerystė, šeima, lygios galimybės, tos pačios lyties asmenys.
Topic of Master’s Thesis: “Does the Prohibition of Same- Sex Marriage in the Civil Code of the Republic of Lithuania Contradicts the Family Rights?” Aim of the thesis- analyze if the Civil Code of Lithuania does not contradict the right of family protection by prohibiting the same-sex marriage. Following objectives were set to reach the aim of the research: examine the definition of family in legal and general ways; to analyze legal and social characteristics of same- sex union- distinguish marriage and partnership; determine if the prohibition of homosexual marriage does not violate the human rights. The hypothesis, if the Lithuanian Civil Code does not go against the family rights was rejected. By prohibiting same- sex marriage the Civil Code of Republic of Lithuania violates the Family Rights. The definition of family is currently changing in both- in general and in legal understandings. However, the Civil Code of Lithuania remains the same regardless the mentioned changes. This violates human birthright to have a family and create a marriage. Every capable adult has a right to marry other human being- this is one’s birthright. The prohibition of same- sex marriage creates the discrimination; it suggests the fact that gays and lesbians are “less of human beings” than heterosexual people. Scientific researches prove that homosexuality is not any kind of decease. Heterosexual and homosexual families have more in common that they have differences: kinds of families create common households, partners share intimate relationships and both kinds of families have children. The only difference between gay families and hetero families is that homosexual cannot conceive in a natural way- usually the child in homosexual family has blood relationship with only one from the parents. However, conceiving a new life is not only one and main purpose of marriage. Understanding, love, affection, care for one another and legal obligation to each other according to Republic’s laws are just few of many more purposes of family and marriage. Living together, without any legal obligation, is not enough for many people. And homosexual couples even do not have the right to create legal boundaries between one another, which give us a fact that the human birthright to create a marriage is violated. The main reason behind same-sex partnership and marriage is not to make it as public statement, as the opposing party to gay marriage states. The real purpose of such union is to provide legal protection of weaker partner and children. Key words: birthright, human rights, partnership, family, equal rights, same- sex partnership.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34667
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34667
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
deimante_gaudinskaite_md.pdf626.68 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

181
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.