Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34664
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Milašauskas, Paulius
Supervisor: Daugelavičius, Rimantas
Title: Pseudomonas syringae ląstelių daugiavaisčio atsparumo siurblių veiklos tyrimai
Other Title: The assay of multidrug resistance pumps mode of action in pseudomonas syringae
Extent: 52 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biochemijos katedra
Keywords: Pseudomonas;Syringae;Daugiavaistis;Atsparumas;Multidrug;Resistance
Abstract: Didėjanti žmonių populiacija kelia vis didesnes globalias problemas, viena iš tokių problemų - didėjantis bakterijų atsparumas antibiotikams. Ši grėsmė pasireiškia ne tik per tiesioginės infekcijos į žmogaus organizmą rizika, bet ir per kultūrinių augalų žūtį, kurią taip sukelia antibiotikams atsparios bakterijos. Šio baigiamojo darbo tikslas - Ištirti indikatorinių etidžio ir tetrafenilfosfonio katijonų sąveikos su Pseudomonas syringae ląstelėmis ypatumus bei bakterijų energetinės būklės poveikį šiai sąveikai. Tikslui pasiekti buvo atliekami potenciometriniai indikatorinių jonų (Et+ ir TPP+), bei deguonies kiekio matavimai. Kartu buvo atliekami ir fluorescencijos matavimai paremti etidžio gebėjimu fluorescuoti susijungus su DNR, bei ATP matavimai. Nustatyta, kad Indikatoriniu katijonu naudojant TPP+ ląstelių energizavimas turi didelę reikšmę ląstelėje vykstantiems procesams nei tyrimams naudojant Et+. Didesnės nei 48 μM TPP+ koncentracijos depoliarizuoja bakterijų plazminę membraną. Nustatyta, jog esant 1 OD ląstelių 24 μM Et+ yra pakankamas pasiekti pilnam DNR prisotinimui.
The recent increase in the population of the human race are leading to a wide variety of global problems, one of these problems are an increase of resistant bacteria. This threat is not only caused by a direct infection of such resistant bacteria, but also through infecting our food supply and thus causing a food shortage. The aim of this thesis was to investigate the interaction between indicatoy ions (ethidium and tetraphenylphosphonium) and the bacterium Pseudomonas syringae taking into account the energisation levels. To achieve several assay techniques were used. Potentiometric measurements of indicatory ions (Et+ and TPP+) and the amount of dissolved oxygen were carried out. Also fluorescence measurements based on ethidium‘s ability to emit increased amounts of light when bound to DNA were used. The amount of ATP was also measured. It was determined that using TPP+ as and indicator the cell‘s energy level is a significant factor when carrying out such experiments compared to Et+. Higher than 48 μM of TPP+ cause the depolarization of the plasmic membrane. Also 24 μM of Et+ is sufficient enough to cause full saturation of the DNA when the amount of cells is 1 OD.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34664
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34664
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

260
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

708
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.