Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34661
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Antanavičiūtė, Daiva
Supervisor: Šinkariova, Liuda
Title: Depresija sergančių asmenų pasitenkinimo gyvenimu ir kognityvinių funkcijų lygio sąsajos
Other Title: Depressed person’s life satisfaction and cognitive functioning level interface
Extent: 65 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Depresija;Kognityvinės funkcijos;Verbalinis supratingumas;Depression;Cognitive functions;Verbal comprehension
Abstract: Tikslas – nustatyti depresija sergančių asmenų pasitenkinimo gyvenimu ir kognityvinių funkcijų lygio sąsajas. Tyrime dalyvavo 61 tiriamasis: 16 vyrų, kurių amžiaus vidurkis 46,63 (st. nuokrypis = 14,65) ir 45 moterys, kurių amžiaus vidurkis 49,36 (st. nuokrypis = 9,68). 26 tiriamieji sirgo lengva depresija, 35 tiriamieji sirgo vidutinio sunkumo depresija. Tiriamųjų buvo prašoma užpildyti pasitenkinimo gyvenimu klausimyną, parengtą pagal E.Diener (1985) ir papildytą 4 papildomais teiginiais apie pasitenkinimą skirtingose srityse, atlikti WAIS-III vienuolika subtestų, skirtų keturių kognityvinių funkcijų – verbalinio supratingumo, percepcinės organizacijos, darbinės atminties ir psichomotorinio tempo - lygiui nustatyti. Papildomai tiriamųjų buvo prašoma suteikti demografinius duomenis apie lytį, amžių, išsilavinimą, šeimyninį statusą, užimtumą ir užpildyti HAD klausimyną nerimo ir depresijos simptomų stiprumui įvertinti. Tyrimo rezultatai parodė, kad depresija sergančių asmenų visos kognityvinės funkcijos žemesnės lyginant su literatūroje aprašytų sveikų asmenų tyrimų rezultatais. Sunkesnis depresijos laipsnis susijęs su žemesniais darbinės atminties, psichomotorinio tempo, pasitenkinimo gyvenimu rezultatais. Kuo geresni verbalinio supratingumo ir darbinės atminties rodikliai, tuo aukštesnis pasitenkinimas partneriu/-e. Depresija sergantys asmenys, patiriantys didesnį pasitenkinimą santykiuose su draugais, pasižymi geresniais darbinės atmintis rodikliais. Aukštesnį pasitenkinimą gyvenimu prognozuoja moteriška lytis ir lengvesnis depresijos laipsnis.
The objective - to identify correlations between depressed individual’s life satisfaction and cognitive functioning level. The study involved 61 patients: 16 men with an average age of 46.63 (st. Deviation = 14.65) and 45 women with an average age of 49.36 (st. Deviation = 9.68). 26 subjects had mild depression diagnoses, 35 subjects had moderate depression diagnoses. Subjects were asked to complete the life satisfaction questionnaire prepared by E. Diener (1985) and supplemented with 4 additional statements in different areas. Eleven subtests of WAIS-III were carried out for estimation of four cognitive functions: verbal understanding, perceptual organization, working memory, and psychomotoric performance speed. In addition, subjects were asked to provide demographic data on sex, age, education, marital status, employment, also they were asked to complete the questionnaire HAD for assessment of anxiety and depression symptoms severity. Results of the study showed that people suffering from depression show lower cognitive functioning compared to healthy subjects described in the literature studies. A more severe degree of depression was associated with lower results in working memory, psychomotoric performance speed, and life satisfaction. The better results of understanding and working memory indicate higher satisfaction with partner. Patients with depression, who experience more satisfaction in relationships with friends, have better working memory results. Higher life satisfaction was predicted by feminine gender and the lower degree of depression.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34661
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34661
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
daiva_antanaviciute_md.pdf840.46 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

daiva_antanaviciute_md_priedas.pdf170.74 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

227
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.