Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34655
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Danauskas, Karolis
Supervisor: Saulis, Gintautas
Title: Terpės elektrinio laidumo įtaka ląstelių elektroporacijai
Other Title: The electrical conductivity of the media influence on human erythrocytes electroporation
Extent: 48 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biochemijos katedra
Keywords: Elektroninis laidumas;Terpė;Ląstelių elektroporacija;Electrical conductivity;Erythrocytes electroporation;Medium
Abstract: Darbas buvo atliekamas siekiant ištirti terpės elektrinio laidumo įtaką žmogaus eritrocitų elektroporacijai. Tyrimo metu naudojamas elektroporatorius, kuris pritaikytas elektroporuoti ląsteles in vitro. Elektroporacijai buvo pasirinkta impulsų amplitudė, kurių stipriai varijavo nuo 0.8 iki 2kV/cm. Ištirtas terpės elektrinis laidumas, kuris vėliau buvo naudojamas suspensijų gamyboje, kuriose buvo elektroporuojami eritrocitai. Tyrimui buvo paruoštos suspensijos iš šių medžiagų: NaCl (154mM), K2SO4 (120mM) ir sacharozės (272mM). Darbo metu buvo ištirta terpių elektrinio laidumo įtaka išorinio elektrinio lauko kuriamo membranos potencialo ir membranos įsielektrinimo greičiui, apskaičiuotas chloridų jonų kuriamas transmembraninis potencialas. Eksperimento metu buvo nustatytas elektroporuotų eritrocitų dalies priklausomybę nuo impulso amplitudės įvairaus elektrinio laidumo terpėse, esant mažesnio elektrinio laidumo terpėje (eksperimentuose su KCl), buvo nustatyta didesnė elektroporuotų ląstelių dalis, bei nustatėme, kad esant chlorido jonams terpėje elektroporacijos efektyvumas buvo didesnis nei lyginant su terpe K2SO4 be chlorido jonų.
The work was carried out to investigate the electrical conductivity of medium influence on human erythrocytes electroporation. In study, we used electroporator which was accepted to use in vitro. The pulse amplitude varied from 0,.8 to 2 kV/cm. The electrical conductivity of the medium was investigated, which was subsequently used for producing suspensions in which electroporation was carried out. In the study suspensions were made of the following: NaCl (154 mM), K2SO4 (120 mM) and Sucrose (272 mM). In this work, we tested medium electrical conductivity effects on external electrical field who creates membrane potential and the membrane static electricity speed, calculated transmembrane potential which was created by chloride ions. The experiment was set to determinate electroporation volume of erythrocytes dependence on pulse amplitude varying electrical conductivity environments. The higher volume of electroporated cells were found in low electrical conductivity medium (experiments with KCl) and it tended to be higher in medium with chloride ions in comparison with K2SO4 medium which does not have chloride ions in it.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34655
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34655
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
karolis_danauskas_md.pdf1.5 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

224
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.