Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34644
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Šukys, Andrius
Supervisor: Šliužaitė, Vilma
Title: Pasauliečių tarnysčių svarba ir perspektyvos katalikų bažnyčios Lietuvoje sielovadoje
Other Title: The importance and outlook of lay ministries in the pastoral life of the catholic church in Lithuania
Extent: 79 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Teologijos katedra
Keywords: Pasauliečių tarnystės;Sielovada;Bažnyčia;Lay ministries;Pastoral life;Church
Abstract: Vatikano II Susirinkimas ypatingą dėmesį skyrė žmogaus situacijai nūdienos pasaulyje. Dažnėjanti personalizacija kelia esminį klausimą: kas yra žmogus? Asmuo, būdamas visuomeniškas, save pažįsta dovanodamas kitiems savo laiką ir idėjas: bendruomeninėje plotmėje savęs realizavimas pasireiškia parapijinėse tarnystėse, kuriose išryškėja pagrindinė žmogaus pašaukimo misija. Krikščioniška pasaulėžiūra geriausia pažįstama bažnytinėje bendruomenėje – parapijoje. Jai patikėta Evangelija ir Sakramentų šventimas. Pasauliečiai, nuolat stiprindami savo tikėjimą, rūpinasi Bažnyčios augimu, bendradarbiauja su ganytojais, nes jie atstovauja Kristui ir skelbia Evangeliją kaip tikėjimo mokytojai. Darbe išryškintos pasauliečių pareigų, gautų kartu su krikšto sakramentu, pobūdis ir pašaukimas sielovadai. Aptarta pasauliečio dalyvavimo Bažnyčios sielovadoje svarba, pabrėžiantformas, nusakytas Vatikano II Susirinkimo dokumentuose. Aktualizuotos pasauliečių sielovados tarnysčių perspektyvos bažnyčioje Lietuvoje.
The Second Vatican Council was called to address the human situation in a rapidly changing world. In the face of modernity, a basic question needed to be addressed: what is man? It was through the Church that human activity was brought into context in contemporary society. It was through mission, that it showed its human character. One significant way the Church is able to present its Christocentric worldview is through the parish community. The parish is entrusted in presenting the Gospel and the sacraments. It is through the laity, that the Church embodies the teachings of the Church. It is through lay people and their everyday acts of faith that the message of Christ is brought into the world. The purpose of this paper is to highlight the work of the laity and how they perform a work of great value for the mission for the life of the world. It will cover the use of lay ministers in parish work and their importance as witnesses of the faith and love of Christ. Documents from Vatican II will be accentuated. The perspective of lay ministry in Lithuania will also be presented.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34644
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34644
Appears in Collections:2017 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
andrius_sukys_md.pdf1.93 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

264
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

24
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.