Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34643
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Vedrickas, Jurgis
Supervisor: Karpavičiūtė, Ieva
Title: Cyber security and China‘s national security
Other Title: Kibernetinis saugumas ir Kinijos nacionalinis saugumas
Extent: 59 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūrų studijų katedra
Keywords: Cyber security;China;National security;Information warfare;Kibernetinis saugumas;Kinija;Nacionalinis saugumas;Informacinis karas
Abstract: The topic of this research is Cyber Security and Chinese National Security. Relevance and novelty: Cyber security is often viewed in very narrow terms, only relating the concept to the direct challenges of securing infrastructure, but not the broader implications, including impact on end users and their environments. This paper proposes to look at cyber security from a more holistic perspective, considering both the military and civilian dimensions of it, while maintaining perspective on the circumstances that frame the challenges presented. While cyber security issues are already gradually overlapping in many areas, in the case of China, a holistic perspective on the importance of cyber security proves particularly important. Research object: The cyber security of China. Aim of the research: To analyse the significance of cyber security to Chinese national security. Research tasks: 1. To overview the concepts of national security and cyber security.2. To present a theoretical perspective of the English School and Constructivism to apply in the empirical part of the thesis.3. To analyse perceptions of security and cyber security emanating from official Chinese sources.4. To examine perceptions of China emanating from abroad in regard to security and cyber security.5. To identify key national security concerns for China in relation with cyber security. Research methodology: The research was performed as a qualitative study employing document and discourse analysis on the basis of English School and Constructivist thinking. The study found that cyber security is a core facet of Chinese national security. China has a significant historical legacy which provides advantages in conceptualising and making use of cyber security. This helps reduce the technology gap China may experience when faced with current or future rivals. Due to this, focusing resource allocation upon cyber security can provide relatively greater benefits than other branches of security, particularly when seeking to ensure stability and public support.
Darbo tema yra Kibernetinis Saugumas ir Kinijos Nacionalinis Saugumas. Darbo aktualumas: Kibernetinis saugumas dažnai apibrėžiamas labai siauruose rėmuose, neatsižvelgiant į platesnio pritaikymo galimybes, tarp jų – poveikį vartotojam ir jų aplinkai. Šis darbas analizuoja kibernetinį saugumą platesne perspektyva, atsižvelgiant į karinę ir visuomeninę plotmę, nagrinėjant aplinkybes supančias pateiktus iššūkius. Nors kibernetinio saugumo problemos susilieja tam tikrose srityse, Kinijos atveju holistinė perspektyva tampa itin svarbi, nes Kinijos atveju nepakankamas dėmesys kibernetinio saugumo pajėgumams susijusiems su visuomenine plotme gali turėti nė kiek ne menkesnį poveikį, nei neadekvatus kibernetinis saugumas karinėje plotmėje. Tyrimo objektas: Kinijos kibernetinis saugumas. Tyrimo tikslas: Analizuoti kibernetinio saugumo svarbą Kinijos nacionaliniam saugumui. Tyrimo uždaviniai: 1. Peržvelgti nacionalinio saugumo ir kibernetinio saugumo apibrėžimus. 2. Pateikti teorinę perspektyvą grįstą Angliškaja mokykla ir konstruktyvizmu. 3. Analizuoti oficialiosios Kinijos saugumo ir kibernetinio saugumo supratimą. 4. Peržvelgti esminius rūpesčių šaltinius susijusius su Kinijos supratimu saugumo ir kibernetinio saugumo plotmėje. 5. Identifikuoti esminius nacionalinio saugumo rūpesčius kylančius Kinijai atsižvelgiant į kibernetinio saugumo perspektyvą. Tyrimo metodologija: Buvo atliktas kokybinis tyrimas pasitelkus dokumentų ir diskurso analizės metodus remiantis Anglų mokyklos ir konstruktyvizmo mąstymu. Tyrimo metu buvo pastebėta, kad kibernetinis saugumas yra viena esminių grandžių Kinijos nacionaliniame saugume. Kinija turi žymaus istorinio paveldo, kuris teikia pranašumų apibrėžiant ir naudojantis kibernetinu saugumu. Tai padeda sumažinti technologinį atotrūkį, kurį Kinija gali patirti susidūrusi su esamais ir būsimais konkurentais. Dėka to, resursų telkimas kibernetiniam saugumui gali suteikti sąlyginai daugiau naudos, nei kitos saugumo šakos, ypač norint užtikrinti stabilumą ir visuomenės paramą.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34643
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34643
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
jurgis_vedrickas_md.pdf804.82 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

254
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

26
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.