Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34640
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Urazymbetov, Bauyrzhan
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: Kazakhstan and the Eurasian Economic Union: internal and external dynamics of the integration and cooperation
Other Title: Kazachstanas ir Eurazijos Ekonominė Sąjunga: regioninio bendradarbiavimo ir integracijos vidaus ir išorės dinamika
Extent: 65 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Eurasian Economic Union;Kazakhstan;Integration;Eurazijos Ekonominė Sąjunga;Kazachstanas;Integracija
Abstract: The international situation today forces countries to seek for better integrations with strong international actors to develop and maintain stability. Kazakhstan today is aiming to improve its relationships with many international actors as well as Eurasian Economic Union. Even though, Kazakhstan has relatively stronger economy in comparison with other members of the EAEU, while comparing it with Russia’s economy, it is still weak. Therefore, the Eurasian Economic Union is a good variant for countries in the Post-Soviet region, because despite of their weak economies, they are able to create potentially powerful regional cooperation. The object of the research is the integration and regional cooperation processes of Kazakhstan with the EAEU. The goal of the research is to analyze the integration of Kazakhstan with the Eurasian Economic Union, including the main external and internal dynamics of the integration. While analyzing the topic, the role of Kazakhstan for the Eurasian integration process, as well as the EAEU’s role for Kazakhstan in terms of economic and security development were studied. The analysis covers the period since the creation of the EAEU, which is 1st of January, 2015 until present times. However, it is significant to mention, that the period of analysis of the cooperation of Kazakhstan with important international actors such as Russia, the United States and so on was made since the gaining of independence in 16th of December, 1991. Because from this moment Kazakhstan begins its path of sovereign, quickly developing country. Through studying of works and publications of different scholars, studying different scientific journals, articles from newspapers and internet sources the full analysis of the topic was made resulting in the estimating the importance of the EAEU for Kazakhstan’s development, as it becomes the only available successful integration, which is predicted to bring huge economic and security improvements for the country. Due to established international order, due to close ties with Russia, and due to location, Kazakhstan has chosen this path of Eurasian integration.
Dabartinė tarptautinė padėtis verčia šalis geriau integruotis su stipriais tarptautiniais veikėjais, kad jos galėtų vystytis ir išlaikyti stabilumą. Šiandien Kazachstanas siekia pagerinti santykius su daug tarptautinių veikėjų, įskaitant ir Eurazijos ekonominę sąjungą. Nors Kazachstano ekonomika santykinai stipresnė nei kitų EES šalių, bet lyginant su Rusija, ji vis tik silpna. Todėl Eurazijos ekonominė sąjunga yra puiki galimybė šalims iš buvusios Tarybų Sąjungos, nes nepaisant silpnos ekonomikos, jos gali sukurti galimai stiprius regioninio bendradarbiavimo ryšius. Tyrimo dalykas yra Kazachstano integracija ir regioninis bendradarbiavimas su EES. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti Kazachstano integraciją į Eurazijos ekonominę sąjungą, įskaitant ir pagrindinę vidaus ir išorės integracijos dinamiką. Analizuojant temą, buvo nagrinėjamas Kazachstano vaidmuo Eurazijos integracijos procese ir EES įtaka Kazachstano ekonomikos ir saugumo vystymui. Analizuotas laikotarpis nuo EES sukūrimo, t.y., nuo 2015 m. sausio 01 d. iki dabar. Tačiau reikia paminėti, kad Kazachstano bendradarbiavimas su tokiais svarbiais tarptautiniais veikėjais kaip Rusija, Jungtinės Amerikos Valstijos ir pan., buvo vertinamas nuo Kazachstano nepriklausomybės paskelbimo 1991 m. gruodžio 16 d., nes tada Kazachstanas ir pradėjo žengti savo pirmuosius kaip savarankiškos ir greitai besivystančios valstybės žingsnius. Išanalizavus skirtingų mokslininkų darbus ir publikacijas, įvairius mokslinius žurnalus, straipsnius laikraščiuose ir internetinius šaltinius, buvo atlikta išsami temos analizė, po kurios padaryta išvada apie EES svarbą Kazachstano raidai, nes tai vienintelė galima sėkminga integracija, kuri, laukiama, ženkliai pagerins ekonominę ir saugumo padėtį šalyje. Dėl tarptautinių normų, artimų ryšių su Rusija ir savo geografinės padėties Kazachstanas ir pasirinko šį Eurazijos integracijos kelią.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34640
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34640
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
bauyrzhan_urazymbetov_md.pdf1.53 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

322
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

14
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.