Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34638
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Marčiulynienė, Viktorija
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Turinio marketingo taikymo socialinių problemų komunikacijoje projektas
Other Title: Project of content marketing application in social problems communication
Extent: 95 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Turinio marketingas;Socialinių problemų komunikacija;Socialinė reklama;Istorijos pasakojimas;Content marketing;Social problems communication;Social advertising;Storytelling
Abstract: Magistro baigiamojo darbo tikslas – sukurti socialinių problemų komunikacijos projektą taikant turinio marketingo principus. Teorinėje darbo dalyje analizuojami turinio marketingo aspektai, turinio marketingo priemonės, istorijų pasakojimo naudojimas turinio marketinge ir socialinių problemų komunikacijos ypatumai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje taikant antrinių duomenų analizę, atvejo analizę ir kokybinę turinio analizę ištirtas socialinių problemų komunikacijos populiarumo augimas, išanalizuota organizacijos UNICEF geroji praktika taikant turinio marketingą socialinių problemų komunikacijoje bei atlikta socialinių reklamų, naudojančių istorijos pasakojimą, kokybinė turinio analizė. Šis turinio marketingo taikymo socialinių problemų komunikacijoje galimybių tyrimas atskleidė, kad socialinių problemų komunikacija tampa vis populiaresnė tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, o viena didžiausių pasaulyje ne pelno siekiančių organizacijų UNICEF jau kuris laikais sėkmingai naudoja turinio marketingą savo komunikacijoje. Turinio marketingas kartu su istorijos pasakojimu padeda sudominti ir įraukti tikslines auditorijos, sukelia joms tam tikras emocijas ir jausmus bei skatina dalintis savo pačių sukurtu turiniu ir istorijomis. Projektinėje darbo dalyje pateiktas turinio marketingo taikymo socialinių problemų komunikacijoje projektas bei išsamios jo įgyvendinimo gairės padeda sukurti efektyvią, nuoseklią ir ilgalaikę socialinių problemų komunikaciją, kuri padės užmegzti emocinį ryšį su tiksline auditorija, ją sudominti ir įtraukti bei paskatins nuolat domėtis komunikuojama problema.
The purpose of this master thesis is to create the project of content marketing application in social problems communication. In theoretical part is analyzing aspects of content marketing, content marketing tools, storytelling in content marketing and features of social problems communication. In analytical part of master thesis were used secondary data analysis, case analysis and qualitative content analysis methods which let to investigate growth of social problems communication popularity, to analyze UNICEF good practice using content marketing in social problems communication and to do qualitative content analysis of storytelling social advertisings. This content marketing application in social problems communication feasibility study revealed that the social problems communication is becoming more popular both in Lithuania and abroad, and one of the world's largest non-profit organization UNICEF has been successfully using content marketing in their communication for some time. Content Marketing together with storytelling helps to attract and involve the target audience, causing them to certain emotions, feelings and encourages to share their own content and stories. In practical part of master thesis project of content marketing application in social problems communication together with clear guideline is presented. This project helps to create effective, consistent and long-term social problems communication which will help to establish an emotional connection with the target audience, engage and involve the audience and encourage them to be constantly interested in social problem.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34638
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34638
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
viktorija_marciulyniene_md.pdf2.06 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

151
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

147
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.