Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34634
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Katinas, Lukas
Supervisor: Astrauskas, Rimantas
Title: Atlikimo meno studentų sceninį nerimą formuojantys veiksniai
Other Title: The features of the music performance anxiety of the performing art students
Extent: 38 p.
Date: 7-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Instrumentinės muzikos katedra
Keywords: Atlikimo menas;Nerimas;Sceninis nerimas;Performing art;Anxiety;Performance anxiety
Abstract: Šiame darbe siekiama ištirti, kokie yra atlikimo meno studentų muzikinio pasirodymo nerimo veiksniai. Tyrimo objektas – atlikimo meno studentų muzikinio pasirodymo nerimą formuojantys veiksniai. Tyrimo tikslas – atskleisti atlikimo meno studentų muzikinio pasirodymo nerimą formuojančius veiksnius. Darbo uždaviniai: 1. Įvardinti muzikinio pasirodymo nerimą lemiančius ankstyvųjų asmeninių santykių šeimoje nerimo požymius. 2. Identifikuoti psichologinio pažeidžiamumo požymius muzikinio pasirodymo kontekste. 3. Išskirti muzikinio pasirodymo nerimo tiesioginius šaltinius. 4. Ištirti atlikimo meno studentų ankstyvųjų asmeninių santykių, psichologinio pažeidžiamumo ir jų muzikinių pasirodymų nerimą tiesiogiai lemiančius veiksnius. Tyrimui įgyvendinti pasirinkta kiekybinio tyrimo metodologija ir apklausos raštu duomenų rinkimo instrumentas. Tyrimo duomenims analizuoti naudotas statistinės analizės paketas SPSS, buvo ieškoma statistiškai reikšmingų ryšių tarp muzikinio pasirodymo nerimo veiksnių bei skirtingų tyrime dalyvavusių studentų sociodemografinių charakteristikų. Tyrimo imtis: 112 Lietuvos aukštųjų mokyklų muzikos atlikimo meno studentų, turinčių muzikinių pasirodymų patirties. Tyrimas atskleidė, kad atlikimo meno studentams svarbiausi yra su šeima ir ankstyvosiomis vaikystės patirtimis susijusių veiksnių srities teiginiai. Šioje veiksnių srityje svarbiausi buvo teiginiai, susiję su respondentų santykiais su tėvais, mažiausiai svarbus respondentams buvo buvimo liūdnais vaikystėje teiginys. Svarbiausi psichologinio pažeidžiamumo teiginiai buvo susiję savo gyvenimo kontrole, mažiausiai svarbu buvo su savęs vertinimu bendrąja prasme susiję teiginiai. Svarbiausias tiesioginis su muzikiniu pasirodymu susijęs veiksnys buvo pasirodymo metu ar prieš jį jaučiamas padidėjęs širdies plakimas, mažiausiai svarbu – dėl nerimo atsisakomų vertingų pasirodymų pasiūlymų teiginys.
The purpose of this study is to reveal the features of the music performance anxiety among the performance art students in Lithuania. The object of the research – the features of the music performance anxiety. The aim of the research – to reveal the features of the music performance anxiety among the students of performance art. The tasks of the research were as follows: 1. To identify the features of the music performance anxiety related to the early experiences. 2. To identify the features of the music performance anxiety related with the psichological frailty. 3. To identify the direct factors of the music performance anxiety. 4. To reveal the features of the musical performance anxiety which are related to the early experiences, psichological frailty and the direct features of the performance art students. A quantitative research metodology was chosen for the research and a questionnaire was chosen to collect the data. The data was analysed using SPSS software. The data analysis showed the most significant features of the musical performance anxiety within the family and early experience field were the the relationship with the parents and their ability to satisfy the needs of the students when they were kids. Least important within this section was the being sad in their childhood. Within the area of psychological vulnerability students found most signifact was the ability to control students‘ lifes, least significant – the features related to the self-evaluation. The most significant in the area of the direct features of the musical performance anxiety was the feeling of increased heartbeating during the musical performance or just before it. The least important within this area of anxiety features was the students wish to decline the proposals of valuable performance offers.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34634
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34634
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

284
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.