Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34633
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Martinaitienė, Jurgita
Supervisor: Goštautas, Antanas
Title: Psichologinių rūkymo profilaktikos priemonių taikymo efektyvumas 7-9 klasių mokiniams
Other Title: Psychological smoking prevention measures efficiency in grades 7-9 of gymnasium
Extent: 70 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Rūkymo prevencija;7-9 klasių mokiniai;Profilaktikos priemonių taikymo efektyvumo vertinimas;Smoking prevention;7-9 grade students;Preventive measures efficiency
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti psichologinių rūkymo profilaktikos priemonių taikymo efektyvumą 7-9 klasių mokiniams. Tyrimui atlikti buvo sudarytos dvi tiriamųjų mokinių grupės: kontrolinė ir lyginamoji. Kontrolinę grupę sudarė 159 mokiniai (71 berniukas ir 88 mergaitės); lyginamąją grupę sudarė 129 mokiniai (65 berniukai ir 64 mergaitės). Tiriamųjų amžius nuo 13 iki 16 metų. Tyrimas vykdytas dviem etapais: I etapo metu 2014 m. spalio mėn. ir II etapo metu 2015 m. gegužės mėn. Per visus mokslo metus vieną kartą per mėnesį kontrolinėje grupėje buvo taikomos rūkymo profilaktikos priemonės, iš viso 8 užsiėmimai. Šiam tyrimui atlikti taikytas išplėstas Pasaulio jaunimo tabako tyrimo – Glogal Youth Tobacco Survey (GYTS) klausimynas, sudarytas iš 56 klausimų. Tyrimo rezultatai parodė, kad didžioji dalis apklaustųjų - mokiniai jau yra bandę rūkyti. Tačiau įvertinus rūkymo profilaktikos efektyvumą vienerių mokslo metų laikotarpiu gauti nežymūs, tačiau statistiškai reikšmingi skirtumai tarp nurodžiusių mokinių, jog pamokų metu vyko diskusijos apie bendraamžių rūkymą. Taip pat užsiėmimuose dalyvavę berniukai teigė, kad ėmė mažiau rūkyti viešose teritorijose, namuose, mokykloje, visuomeniniuose renginiuose. Tiek kontrolinėje grupėje tiek lyginamojoje rezultatai gauti labai panašūs - tai rodo, kad kontrolinė ir lyginamoji grupės yra tolygios.
The aim - to establish psychological smoking prevention measures application performance for 7-9th class pupils. The study was carried out in October 2014 – May 2015. The study included a total of 288 7-9th grade students, of which were: 146 girls and 142 boys. Age groups - 13 to 16 years old. In one gymnasium full year were subject to the smoking prevention measures, while the other is not operated. In spring, the study was repeated again in both gymnasiums. Then, it viewed, or effective smoking prevention measures affected group. This investigation applied expanded Global Youth Tobacco Survey (GYTS) questionnaire consisting of 56 questions, which include 6 factors: students' smoking, cigarette availability, smoking environment, smoking cessation, media and smoking advertising, preventive training school. The methodology consisted of 8 sessions within comparative groups (duration of one session - 45 minutes) once a month for each class (total of 6 classes) affected group. During the training, the impact of applied psychological subjects smoking prevention measures. The results showed that the majority of respondents - 186 students have already tried smoking and one third surveyed children tried thir first cigarette very early, meaning 7 years or above (33.45%). The assessment of the effectiveness of smoking prevention one academic year to get a slight, but statistically significant differences between acting as students that classroom discussions about smoking peers. It also participated in the sessions the boys said that began less smoking in public areas, at home, at school, in public events. The increased number of boys in the comparator arm who took less money spent on cigarettes and increased the number of nonsmokers among them.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34633
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34633
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
jurgita_martinaitiene_md.pdf1.3 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

170
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.