Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34623
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Budginaitė, Greta
Supervisor: Bukšnytė - Marmienė, Loreta
Title: Darbuotojų – organizacijos suderinamumo, suvokiamos organizacinės paramos ir organizacinio pilietiškumo sąsajos
Other Title: The relationship among person – organization fit, perceived organizational support and organizational citizenship
Extent: 78 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Darbuotojų – organizacijos suderinamumas;Suvokiama organizacinė parama;Organizacinis pilietiškumas;Person – organization fit;Perceived organizational support;Organizational citizenship
Abstract: Moksliniai tyrimai rodo, kad darbuotojų - organizacijos suderinamumas ir suvokiama organizacinė parama teigiamai veikia organizacinį pilietiškumą (Chung, 2015). Tačiau literatūroje trūksta tyrimų, patvirtinančių minėtų reiškinių sąsajas. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti darbuotojų – organizacijos suderinamumo, suvokiamos organizacinės paramos ir organizacinio pilietiškumo sąsajas. Tyrime dalyvavo 222 darbuotojai iš įvairių Lietuvos įmonių. Darbuotojų - organizacijos suderinamumo reiškiniui matuoti buvo naudojamas A. M. Saks ir B. E Ashforth (1997) suvokto suderinamumo klausimynas, suvokiamai organizacinei paramai matuoti buvo naudojama R. Eisenberger ir kt. (1986) sukurta organizacijos paramos skalė, o organizaciniam pilietiškumui matuoti buvo naudojama K. Lee ir N. J. Allen (2002) organizacinio pilietiškumo skalė. Tyrimo rezultatams apdoroti buvo taikyta Pearson‘o koreliacija, daugialypė tiesinė regresija bei A. F. Hayes sukurtas „Process“ metodas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad darbuotojų - organizacijos suderinamumas ir suvokiama organizacinė parama yra susijusi su organizaciniu pilietiškumu ir atskirais jos aspektais. Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad darbuotojų – organizacijos suderinamumas kartu su suvokiama organizacinė parama prognozuoja bendrą organizacinį pilietiškumą ir organizacinį pilietiškumą, nukreiptą į organizaciją. Be viso to, buvo nustatyta, kad suvokiama organizacinė parama labiau prognozuoja organizacinį pilietiškumą nei darbuotojų – organizacijos suderinamumas. Tyrimo rezultatai taip pat atskleidė, kad suvokiama organizacinė parama neveikia ryšio tarp darbuotojų – organizacijos suderinamumo ir organizacinio pilietiškumo.
Research shows that person - organization fit and perceived organizational support positively affect organizational citizenship (Chung 2015). However, we find a lack of research to support the above - mentioned factors in general interfaces. Consequently, the objective of the study was to identify the relationship among person – organization fit, perceived organizational support and organizational citizenship. The study involved 222 employees from various Lithuanian companies. Person – organization fit factor were evaluated by a „Perceptions of fit“ measure developed by A. M Saks and B. E. Ashforth (1997). Perceived organizational support was measured by the „Perceived organizational support“ survey developed by R. Eisenberger et al. (1986). „An organizational citizenship behavior“ scale developed by K. Lee and N. J. Allen (2002), was used to evaluate organizational citizenship. Pearson’s correlation, multiple linear regression analysis and „Process“ method developed by A. F. Hayes was applied to analyze and categorize the data. Results of the study revealed that person - organization fit and perceived organizational support are correlated with organizational citizenship and its aspects. On top of that, the study showed that person – organization fit along with perceived organizational support can predict overall organizational citizenship and organizational citizenship orientated towards the organization. It was also determined that perceived organizational support is a better predictor of organizational citizenship than person – organization fit. Moreover, the study showed that perceived organizational support do not moderate the relationship between person – organization fit and organizational citizenship.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34623
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34623
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

370
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

376
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.