Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34618
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Rauličkaitė, Meda
Supervisor: Žaltauskaitė, Jūratė
Title: Fosforo trąšų įtaka kadmio ir cinko toksiškumui vasariniams miežiams (Hordeum valgare L.)
Extent: 67 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: Fosforo trąšos;Kadmis;Cinkas;Vasarinis miežis;Phosphate fertilizer;Cadmium;Zinc;Spring barley
Abstract: Siekiant pagerinti žemės ūkio paskirties dirvožemį ir derliaus produktyvumą papildomai taikomos trąšos, kurių sudėtyje yra ne tik biologiškai svarbių mikroelementų, bet ir sunkiųjų metalų, galinčių daryti neigiamą poveikį aplinkai. Ilgalaikis fosforo (P) trąšų taikymas siejamas su didėjančia sunkiųjų metalų koncentracija žemės ūkio paskirties dirvožemiuose ir neigiamu poveikiu derliaus produktyvumui. Didžiausią nerimą kelia į P trąšų sudėtį įeinanti Cd koncentracija, kadangi kadmis kelia riziką dirvožemio kokybei ir žemės ūkio produkcijai. Į fosforo trąšų sudėtį įeinantis cinkas laikomas biologiškai svarbiu metalu, tačiau žemės ūkio plotuose randama nedidelės Zn koncentracijos. Cinkas ir kadmis pasižymi panašiomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis ir konkuruoja tarpusavyje dėl pernašos į augalų audinius. Siekiant ištirti P trąšų įtaką metalų toksiškumui žemės ūkio kultūros augalams buvo vertinamas Cd ir Zn veikiančio kartu su P trąšomis poveikis vasarinio miežio (Hordeumvulgare L.) morfologiniams, fiziologiniams ir biocheminiams rodikliams. Tyrimo objektu pasirinkta viena iš labiausiai paplitusių žemės ūkio augalų vasarinis miežis (Hordeumvulgare L.), augalai buvo auginami 14 dienų dirvožemyje su rekomenduojama fosforo (P) trąšų norma (250 kg/ha). Tyrimui atlikti vasariniai miežiai (Hordeum vulgare L.) buvo veikiami pavienėmis Cd (3, 12 ir 48 mg/kg) ir Zn (50, 200 ir 800 mg/kg) koncentracijomis bei Cd ir Zn veikiant kartu su P trąšomis. Siekiant įvertinti fosforo trąšų itaką Cd ir Zn mišinio toksiškumui vasariniams miežiams (Hordeum vulgare L.) pasirinktos kompleksinės (3 mg/kg Cd+50 mg/kg Zn, 12 mg/kg Cd+200 mg/kg Zn, 48mg/kg Cd+800 mg/kg Zn) koncentracijos mišinyje su P trąšomis. Tyrimo metu didžiausia (48 mg/kg) Cd koncentracija darė didžiausią neigiamą poveikį vasarinio miežio (Hordeumvulgare L.) morfologiniams ir fiziologiniams rodikliams. Žemės ūkyje taikomos P trąšos sustiprino pavienio Cd ir Zn toksiškumą, tačiau Cd ir Zn veikiant mišinyje su P trąšomis sumažėjo metalų neigiamas poveikis vasarinio miežio (Hordeum vulgare L.) morfologiniams rodikliams. Chlorofilo a ir chlorofilo b kiekis Hordeumvulgare L. lapuose sumažėjo 17 – 64 %, lyginant su kontroliniais augalais. Dirvožemyje stipriausios pavienių metalų ir mišinyje su P trąšomis poveikis darė didžiausią neigiamą poveikį Hordeumvulgare L. augimui ir lėmė didesnę Cd ir Zn akumuliaciją vasarinio miežio (Hordeumvulgare L.) šaknyse. Fosforo trąšos mišinyje su kompleksine 3 mg/kg Cd+50 mg/kg Zn koncentracija sumažino neigiamą metalų poveikį vasarinio miežio augimui, tačiau esant didesnėms Cd ir Zn koncentracijoms mišinyje su trąšomis, P trąšų taikymas nesumažino kadmio ir cinko toksiškumo vasarinio miežio (Hordeum vulgare L.) augimui.
Fertilizers are essential to maintain soil fertility and insure successful crop productivity, but some be rich in trace elements and toxic heavy metals which may be introduced into agricultural land along with the fertilizer. Long-term application of phosphatic fertilizers associated with increasing trace element accumulation in cropland soils and negative effects of harvest productivity. Being non-essential metal in soil, cadmium may reduce yield production and soil quality. To phosphorus fertilizers incoming zinc metal considered useful, but in the agricultural areas found low Zn concentration. Zinc and cadmium are characterized by similar physical and chemical characteristics and competing with each other for transfer to the plant tissues. The aim of this work was to investigate phosphorus fertilizers impact on cadmium and zinc toxicity to spring barley (Hordeum vulgare L.) and response of morphological, physiological and biochemical parameters to cadmium and zinc interacting with P fertilizers. Object of the study one of the most common agricultural crops spring barley (Hordeum vulgare L.) plants were grown in soil for 14 days with the applied P fertilizers rate of (250 kg/ha). Spring barley (Hordeum vulgare L.) were exposed to Cd (3, 12 and 48 mg/kg) and Zn (50, 200 and 800 mg/kg) concentration alone and combined with P fertilizers. In order to investigate P fertilizers impact to Cd and Zn toxicity of spring barley (Hordeum vulgare L.) selected metal mixture (3 mg/kg Cd+50 mg/kg Zn, 12mg/kg Cd+200 mg/kg Zn, 48mg/kg Cd+800 mg/kg Zn) combined with P fertilizer. All morphological and physiological parameters of spring barley (Hordeum vulgare L.) were reduced at 48 mg/kg Cd concentration in soil. In agriculture, applied P fertilizers has strengthened single Zn and Cd toxicity, but P reduced combined Cd and Zn mixture toxity of spring barley (HordeumvulgareL.) to morphological parameters. Chlorophyll a and chlorophyll b of Hordeum vulgare L. shoots decreased by 17 - 64% compared with control plants. The soil of the strongest Cd and Zn alone and combined Cd and Zn mixture with P fertilizers had the largest negative impact Hordeum vulgare L. growth and led to higher Cd and Zn accumulation in spring barley (Hordeum vulgare L.) roots. Weak combined 3 mg/kg Cd+50 mg/kg Zn concentration in mixture with phosphate fertilizers reduced the adverse effects of metals spring barley growth, but higher combined concentrations of Cd and Zn in a mixture with P fertilizers application did not reduce the toxicity of cadmium and zinc on spring barley (Hordeum vulgare L.) growth.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34618
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34618
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
meda_raulickaite_md.pdf1.71 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

272
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

14
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.